سايت ديدگاه

یک چشمی های دهکدۀ کورها - « شیرین عبادی و دیوید هازلهوف »
میلاد مختوم


مأموریت عبادی برای رژیم!

برلین ـ سرویس خبرگزاری آلمان ـ ٣١  فروردین ١٣٨٥

برندۀ ایرانی جایزۀ صلح نوبل، شیرین عبادی (٥٩ ساله) به امریکا در مورد ضربه نظامی به ایران اخطار داد. عبادی در حین معرفی کتاب زندگی نامۀ شخصی خود، " ایران من "، در برلین گفت: " با وجود همۀ انتقاداتی که ما به دولت ایران داریم، هیچ سرباز امریکایی اجازه ندارد پا روی خاک ایران بگذارد. " ...  او، که علی رغم همۀ مشکلات نمی خواهد کشورش را ترک کند، ادامه داد: " من یک ایرانی هستم؛ من باید در ایران بمانم و امیدوارم که در ایران هم بمیرم. وقتی آدمی به درستی راهش ایمان داشته باشد، این توان را هم دارد که با قاطعیت در آن راه گام بردارد. من یک مسلمان هستم؛ من به خداوند اعتقاد دارم، این به من نیرو می دهد."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مأموریت هازلهوف برای ایران: زنان برای زنان!

به نظر دیوید هازلهوف سریال " بَی واچ " به زنان در ایران کمک می کند؛ دست کم به زنان موطلائی ایرانی.

طبق گزارش سرویس اینترنتی "اوّل زنان" هنرپیشه امریکائی، دیوید هازلهوف، باور دارد که ستاره هایِ زیبا با مایوهای دوتیکه شیک در سریال تلویزیونی موفق او در دهۀ ٩٠ میلادی، بَی واچ ، برای زنان تحت ستم ایرانی قاصدان سعادت بوده اند. حضور نیمه عریان پاملا اندرسن و کارمن الکترا در این سریال یک سرمشق پرخاشگرِ زنانه برای زنان در خاورمیانه بوده است.  

روزنامه اینترنتی « netzeitung » در مورد هازلهوف می نویسد: "زندگی در عالم نمایشی تجاری باعث یک ادراک دگرگون از دنیا میشود، این پدیده هم منطقی و هم قابل فهم است؛ البته به نظر میرسد هنرپشه امریکائی، دیوید هازلهوف، در حال حاضر آشکارا دچار یک بلندپروازی توهم آمیز خارج از کنترل شده باشد."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وقتی برنده جایزۀ صلح نوبل به جای افشای جنایات رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی از جایگاه یک حقوقدان مدافع حقوق بشر، و به جای رساندن فریاد در گلو گره خوردۀ زنان تحت ستم ایرانی از جایگاه یک زن، به تهدید امریکا با زبان و لحن گفتاری سران جنایت کار رژیم پوسیده آخوندی از جایگاه یک  مدافع فقه آخوندی می پردازد و تمام اعتبار حقوقی و مالی جایزه صلح نوبل را در خدمت جنگ زرگری ملایان خون آشام حاکم با دولت امریکا و در جهت حفظ نظام قرون وسطایی ولایت وقیحانه فقیه به کار می گیرد، آنوقت قورباغه هازلهوف هم دچار توهم می شود و ابوعطای "قاصدان سعادت " می خواند.

راستی چرا خانم عبادی، که طبق گفته خودش باید در ایران بماند و امیدوار است که در ایران هم بمیرد و نام زندگینامه شخصی خود را "ایران من" می گذارد،  کتابش را نه در ایران و برای ایرانیان، بلکه در برلین و برای از ما بهتران معرفی می کند؟

شیرین عبادی به همان اندازه مستحـق عـنوان " مدافع حقـوق بشـر " است که پاملا اندرسن مستحـق عـنوان " قاصـد سعادت"!

 ٣١ فروردین ١٣٨٥  

 منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.