سايت ديدگاه

او - برگردان از
میلاد مختوم


"او" کودکان خویش را می بلعد

خون مرده گان خویش را می نوشد

برای ناشنوایان روضه می خواند

هیچ ارزش والایی نمی شناسد

 

راه خویش را از یاد می برد

از خیانت به خیانت می لنگد

و از خطا به خطا،

در شکست ها می آرامد

 

زاید بودن "او" را

هر کودکی در دبستان می آموزد،

و اینکه خلق "او" را نمی خواهد

سرانجام در ذهن خلق نشست

 

اینکه "او" توان پیروزی ندارد،

درست دَه بار ثابت شده است

آنان که اینرا ثابت کرده اند

خواب آرام ندارند

 

باوردارانِ به "او"

گاه خسته از تردیدهای خویش،

و چند تن، که از "او" نفرت دارند

میدانند، که او در راه است.

 

 

شاعر: اریش فرید

برگردان: میلاد مختوم

 منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.