سايت ديدگاه

جنگ پس از آن جنگ - برگردان از
میلاد مختوم


بازوان ام نیستند

دستانم به شانه هایم وصل اند

مانند بال ها

باید پرنده ای گردم شاید

کار من پرواز نیست اما

باید انسان گردم شاید

کار من کشتار نیست اما

و هیچ نیازی به در آغوش گرفتن شما ندارم

شما قاتلان،

که دستان تان سنگ می پرانند

از آغاز تاریخ

تنها شیوه پرتاب دگرگون شده است

 

انیشتین می گفت

جنگ پس از آن جنگ

با تیر و کمان است و سنگ

و یخچال پس از این یخچال

کوزه سفالی است

پر شده از آب باران

 

تا آن زمان

برای ناسازگاران جهان

شاید ماه هنوز

بازداشتگاه جهانی باشد.

 

 

شاعر: هیلده دُمین

برگردان به فارسی: میـلاد مختـوممنبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.