سايت ديدگاه

سایه های بلند ما - برگردان از
میلاد مختوم


سایه های بلند ما

زیر نور ستاره ها

و شراب ریخته بر زمین

چه تنگاتنگ راه ما

می رود با مرگ همراه

آه عزیز به یاد آر

چه عاریتی هستیم ما

و چه گذراست ملک ما،

احساس ما و نفس ما

آنچه امروز از خود دریغ می داری

و تا به آخر نمی بخشی،

شاید فردا

نابکار و غمگین باشد

همچون عروسک

پس از خاکسپاریِ

کودک

 

تنها آن ساعت نواخته

تا به نهایتِ

پوست قلب کشانده،

پایدار است.

 

 

شاعر: هیلده دُمین

برگردان به فارسی: میـلاد مختـوم

                  

 منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.