سايت ديدگاه

مثال کوچولو - برگردان از
میلاد مختوم


زندگی نا زیسته نیز

به پایان می رسد روزی

شاید آرام تر

همچون قوه ای

درونِ چراغی

که کسی آنرا روشن نمی سازد

 

اما این چندان چاره ای نیست:

اگر کسی بخواهد

(روزی روزگاری)

این چراغ را

پس از سالیانِ سال

روشن سازد،

هیچ سوسویی از آن نمی تابد

و اگر آن را بگشایی

تنها استخوان های خود را می یابی

و اگر شوربخت باشی

آنها را نیز

پوسیده می یابی

 

تو می توانستی

به همین خوبی

بتابی.

 

 

شاعر: اریش فرید

برگردان به فارسی: میـلاد مختـوممنبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.