سايت ديدگاه

ریسمان طلایی - برگردان از
میلاد مختوم


هیچ چیز مثل دیدار

گریز پا نیست.

 

بازی می کنیم  همچون کودکان،

مهمان می کنیم و می شویم مهمان

گویی پایان نمی گیرد زمان.

به سخره می گیریم وداع را،

گرد می آوریم اشک ها را،

هنوز مثل تیله ها

و تیزی کاردها را می آزماییم.

ناگاه زمان درنگ

سپری می شود

ناگهان نام

خوانده می شود.

 

سفت و پر هراس

بر ریسمان طلایی

چنگ می زنیم

و در برابر عزیمت می ایستیم.

ریسمان پاره می شود اما.

ما رانده می شویم:

از شهر مشترک بیرون،

از جهان مشترک بیرون،

در زمین مشترکِ

همه چیز را در برگیرنده.

 

 

شاعر: هیلده دُمین

برگردان به فارسی: میلاد مختوممنبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.