سايت ديدگاه

راهنمای نگهداری نیروی ضربت - برگردان از
میلاد مختوم


هر چه دشمن بیش، افتخار بیشتر!

 

دشمنان

دور ِ دورند

و اغلب

به خوبی در امان

 

پس دوستان را

دشمن بدار

و خُرد کن

دهان شان

 

اگر بدینگونه

آنان را پیروزمندانه

رقیب خود ساختی،

پس پُرآوازه باد نام ات:

 

من اولین نفر بودم

که برخاستم

و در نبرد بر علیه آنان

به جان شان افتادم.

 

شاعر: اریش فرید

برگردان به فارسی: میلاد مختوم

 منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.