سايت ديدگاه

مرد بذر افشان - برگردان از
میلاد مختوم


مرد بزرگ بذر افشان،

ناخوانده،

دمی از بذر گل بر من دمید

و دانه ای

از علف هرز و خشخاش سرخ

بر گندمزار من پاشید.

 

هرز روی روشن را،

ای بذر افشان نیرومند،

چگونه جدا سازم من

از خوشه های گندم،

بدون وجینِ

گندمزارها؟

 

شاعر: هیلده دُمین

برگردان به فارسی: میلاد مختوممنبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.