سايت ديدگاه

خدا رو شكر به منافقين معتاد نشده ام!
کیهان


عضو متواري فراكسيون مشاركت در مجلس ششم در واكنشي پرتناقض، ارتباط با گروهك تروريستي منافقين را انكار كرد.
حقيقت جو در واكنش به گزارش وزارت اطلاعات در اين زمينه ضمن انكار ارتباط با منافقين خبر داد: چند روز پس از استعفا از نمايندگي مجلس ششم آقايي كه خود را پروفسور سميعي و استاد شيمي يكي از دانشگاههاي آلمان معرفي كرد با من تماس گرفت و براي سخنراني در آلمان دعوت كرد. اما از آنجا كه يك روز بعد از استعفا از نمايندگي بصورت غيرقانوني به مدت يك سال ممنوع الخروج شده بودم، بي آنكه بخواهم از كم و كيف مدعوين مطلع شوم با اشاره به موضوع ممنوع الخروجي از پذيرش دعوت صرف نظر كردم و از آن تاريخ هيچ نوع ارتباطي نيز وجود نداشته است. در بهار 1385، خانمي از نمايندگان وزارت اطلاعات در مجلس، من را براي جلسه اي در وزارت اطلاعات دعوت كرد. در آن جلسه، كارشناسان وزارت به من اطلاع دادند كه پروفسور سميعي، اسم پوششي يكي از وابستگان سازمان مجاهدين است.
حقيقت جو كه در آن سالها از فعالان آشوب هاي خياباني و در ارتباط با پدران معنوي منافقين- نهضت آزادي- بود توضيح نداد كه به خاطر كدام خيانت ها مورد توجه سازمان مجاهدين (گروهك تروريستي منافقين) قرار گرفته است.
حقيقت جو همچنين در حالي كه نقش خود را در مديريت سايت جرس (وابسته به مهاجراني) انكار مي كرد اذعان كرد در راه اندازي اين سايت همكاري داشته و مدتي عضو شوراي سياستگذاري آن بوده است. حقيقت جو همچنين اذعان كرد همسرش (محمد تهوري) يكي از گردانندگان جرس بوده اما بعدها جدا شده است.
اين عضو فراري فراكسيون مشاركت كه هم اينك در خدمت نهادهاي صهيونيستي و نومحافظه كار آمريكايي قرار دارد مجددا هرگونه ارتباط با سازمان مجاهدين (منافقين) را تكذيب كرد حال آن كه در يكي از سخنراني هاي خود در جمع ضدانقلاب مقيم آمريكا «سلطنت طلب ها» و «سازمان مجاهدين» را در پوشش جنبش سبز دعوت به همكاري و ائتلاف كرده بود. وي بعدها مدعي شد منظورش از مجاهدين، مجاهدين انقلاب بوده اند نه گروهك منافقين. اين در حالي بود كه در ميان مخاطبان وي اعضاي سازمان مجاهدين (انقلاب) حضور نداشتند بلكه منافقين بودند و از سوي ديگر جرم همكاري با سلطنت طلبان و نهادهاي صهيونيستي و نومحافظه كار ضد ايراني كم از همكاري با منافقين نيست.
سخنان حقيقت جو مصداق كسي است كه مي گفت من 15 سال است روزانه چند نخود ترياك مصرف مي كنم اما خدا رو شكر هنوز معتاد نشده ام!منبع: کیهان: 27 خرداد 1389[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.