سايت ديدگاه

نفي حكومت ديني تنها شرط حمايت ضدانقلاب از موسوي و خاتمي
کیهان


نامزد نشان شده آمريكا براي آشوب و يك عضو گروهك نهضت آزادي در اظهاراتي همزمان اعلام كردند مرزبندي خودي و غيرخودي را قبول ندارند.
اظهارات موسوي و صباغيان در حالي منتشر مي شود كه موسوي از قريب 2، 3 ماه پيش ارتباطات علني با گروهك آمريكايي نهضت آزادي را علني كرده است. پيوند كامل و تأثيرپذيري از گروهك مذكور در حالي است كه اسناد فراوان به دست آمده از لانه جاسوسي آمريكا نشان مي دهد برخي سران اين گروهك و از جمله ابراهيم يزدي و امير انتظام دربست در استخدام دولت آمريكا و سازمان سيا قرار داشته اند. اين پيوند همچنين از عمق نفاق و وابستگي موسوي پرده برمي دارد چرا كه حضرت امام با تأكيد بر اينكه گروهك نهضت آزادي براساس خيانت ها و اسناد موجود، نبايد رسميت داشته باشند تصريح كرده اند اگر اين گروهك بر سر كار مي ماندند سيلي اي مي زدند كه تا قرن ها اسلام و ايران سربلند نمي كردند. تخطئه مرزبندي خودي و غيرخودي طبيعي ترين نشانه جريان هاي نفاق است و در آيات الهي و سيره ائمه معصومين (ع) بارها بر لزوم مرزبندي با منافقين و محاربين و معاندين با اسلام تاكيد شده است.
هاشم صباغيان وزير كشور دولت موقت در گفت وگو با «جرس» درباره وضعيت خودي و غيرخودي در فتنه سبز گفت: جنبش سبز به خودي و غيرخودي اعتقادي ندارد و وقعي به خودي و غيرخودي نمي گذارد.
عضو نهضت آزادي، به تجمع شماري از بازيگران فتنه در خانه عبدالله نوري كه به بهانه افطار صورت گرفت اشاره كرد و گفت: در هفته گذشته منزل آقاي عبدالله نوري كه خودش زحمت زيادي براي اين انقلاب كشيده، مهماني افطار بوده در اين افطاري دويست نفر بيشتر بودند و از مسئولين و گروه هاي مختلف اپوزيسيون چهار پنج نفر بودند. از مجمع روحانيون مبارز گرفته تا نهضت آزادي و اصلاح طلبان و مجاهدين انقلاب اسلامي و جاما و جبهه ملي.
همزمان با اين سخنان، ميرحسين موسوي ضمن ديداري، به مغالطه بر سر «وحدت ملي» و «مرزبندي خودي و غيرخودي» - كه عين پاسداري از منافع و وحدت ملي است- پرداخت. وي كه در جريان فتنه و آشوب سال گذشته در هماهنگي و همكاري گامي با گروهك هاي سلطنت طلب، جبهه ملي، بهائيت، بقاياي احزاب ماركسيستي نظير توده و فدائيان خلق، و همچنين گروهك هاي تروريستي منافقين، تندر، پژاك و ريگي قرار داشت، در اين ملاقات گفت: «تشكل هاي سياسي كه با سياست هاي غلط از هم جدا شده بودند به تدريج به هم نزديك تر مي شوند، با هم مذاكره مي كنند و بر سر يك سفره مي نشينند. آنچه نقطه وصل آنها با يكديگر است تلاش براي آزادي، عدالت و تفاهم بر سر پاسداري از حقوق ملت است. مرزهاي خودي و ناخودي به تدريج كمرنگ مي شود و به جاي آن تعامل و گفت وگو مي نشيند.»
وي همچنين با كتمان نقش خود سناريوي ناكام ايجاد چند دستگي در ميان ملت متحد ايران كه سناريوي كاملاً آمريكايي و صهيونيستي بود گفت: عده اي نفع خود را در تفرقه و شقه شقه كردن مردم مي دانند و به نام مبارزه با جنگ نرم، نفرت پراكني مي كنند.
همزمان با اين سخنان، محمد برقعي يك عضو خارج نشين گروهك ملي- مذهبي بر سكولار بودن موسوي و خاتمي و كروبي تصريح كرد و به «جرس» گفت:«امروز سكولاريزم مبتني بر جدايي نهاد دين از حكومت مورد توافق ماست. در ماجراي فوت آيت الله منتظري نيروهاي داخل و خارج كشور و ديني ها و غيرديني ها دست در دست هم خاطره اين بزرگمرد را گرامي داشتند. حجت الاسلام خاتمي و حجت الاسلام كروبي و مهندس موسوي مورد حمايت بيشتر نيروهاي سياسي غيرديني خارج از كشور هستند و تا آنجا كه خواستار حكومت ديني نباشند، از آنان حمايت مي كنند.»
آنچه در اين سخنان جالب است شرط گذاشتن براي حمايت از فتنه گراني چون موسوي و خاتمي است (مخالفت با حكومت ديني) حال آن كه ظاهراً قرار است طرفين شرطي براي هم نگذارند!منبع: کیهان: 3 شریور 1389[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.