سايت ديدگاه

چگونگی طراحی و تصویب آرم پرچم جمهوری اسلامی
کیهان


بریده ای از روزنامه ی کیهان ( ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ ) چگونگی طراحی و تصویب آرم پرچم جمهوری اسلامی را به تفضیل ، توضیح داده است .

 

این طرح که توسط حمید ندیمی کشیده شده است ، در جلسه ای توسط هاشمی رفسنجانی به آیت الله خمینی ارائه می شود و مورد موافقت او قرار می گیرد . درآغاز قرار بود این سمبل ، به رنگ سبز ( سمبل رشد ) باشد، اما آنچه در نهایت بر روی پرچم ظاهر می شود ، آرمی سرخ رنگ است .

 منبع: کیهان، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۹[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.