سايت ديدگاه

بالش گرم و نرم واکنش
میلاد مختوم


انسان موجودی اجتماعی است و بر همین اساس به جهان پیرامونی و آنچه در این جهان پیرامونی رخ می دهد، علاقه مند است و آنجا که تشخیص بدهد و ضرورتی ببیند، واکنش نشان می دهد. در پهنه زندگی شخصی و مواردی که تنها به خود انسان و افراد خانواده اش مربوط می شوند، واکنش ها اغلب به صورت خودکار و حتی گاه ناخودآگاه انجام می شوند و با گذر زمان شکل عادت به خود می گیرند، تا جایی که در بسیاری از موارد می توان واکنش های یک فرد را نسبت به یک رخداد، یک پدیده و یا یک حرف، بسته به میزان شناختی که از آن فرد داریم، تا حدودی به درستی پیش بینی کرد. واکنش ها در واقع بزرگترین زیرمجموعه مجموعه تحرکات، رفتار و عملکردهای گوناگون انسان را تشکیل می دهند. در کنار آنها زیرمجموعه کوچکی از کنش ها قرار دارد، که موارد بسیار کمی را در برمی گیرد. تنها در مواردی که انسان ابتکار عمل را در دست می گیرد و بر اساس یک برنامه، یا شاید هم بدون برنامه ریزی قبلی، کاری را شروع می کند، می توان از کنش سخن به میان آورد. کنش، واکنش بر می انگیزد و سلسله واکنش ها می تواند بی پایان باشد و حتی در طول تاریخ یک جامعه، به صورت خطی یا دایره وار ادامه یابد و در خارج از دایره زمان به حیات خویش ادامه دهد. از همین رو، کنش امروز ما می تواند در واقع واکنشی باشد به یک رویداد تاریخی در زمانی دیگر که امروز خود در شکل یک کنش، واکنش ها بر می انگیزد. آنچه مسلم است، نقطه شروع این سلسله اما، بر خلاف بحث معروف "اول مرغ بود یا تخم مرغ"، مجهول و ناشناخته نمی ماند و در ابتدای آن همواره کنش بوده است.

 

در زمینه سیاسی و به طور خاص در رابطه با میهن مان ایران، واکنش نشان دادن به آنچه در ایران امروز تحت حاکمیت قرون وسطایی جمهوری اسلامی می گذرد، ضرورتی دو چندان دارد. از طریق همین واکنش ها می توان به طور مستمر و پیگیر به جهانیان نشان داد که جنایت و خیانت و چپاول در جمهوری اسلامی نهادینه است و مردم ایران تنها با سرنگونی تمام عیار این رژیم، شانس یک زندگی آزاد و انسانی را خواهند یافت. بدون شک کم نیستند انسان های آزاده ای از ملیت های دیگر هم، که در انجام این امر در کنار مردم ایران و نیروهای اپوزیسیون قرار دارند. اما تا آنجا که به گروه ها،سازمان ها و احزاب اپوزیسیون بر می گردد، محدود شدن دایره فعالیت ها به "واکنش" صرف، امری بسیار خطرناک است.

 

با نگاهی اجمالی به عملکرد نیروهای اپوزیسیون ایرانی در سال های اخیر، به ویژه پس از اشغال عراق توسط امریکا، می توان به درستی ادعا کرد که عملکرد اپوزیسیون ایران محدود به "واکنش" شده است. در این سال ها رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی ابتکار عمل را در دست داشته و تنها با واکنش های پراکنده اپوزیسیون در برابر جنایات و عملکرد های ضد مردمی خود مواجه بوده است. تا پیش از تجاوز امریکا به عراق و اشغال این کشور، دست کم شورای ملی مقاومت ایران هر از گاهی ابتکار عمل را به دست می گرفت و با کنش خود رژیم آخوندی را پس می زد و وادار به واکنش می کرد. در آن سال ها، عملکرد شورای ملی مقاومت و بویژه نیروی محوری آن، سازمان مجاهدین خلق ایران، تنها به عملیات مسلحانه بر علیه نیروهای سرکوب گر نظام پلید آخوندی در خاک ایران با اتکا به تشکیلات قوی شبکه های مقاومت در ایران و نیروهای مسلح خود در ارتش آزادیبخش ملی، و یا رهنمود ها و موضع گیری های سیاسی صرف محدود نمی شد؛ آنها در زمینه های فرهنگی و هنری هم ابتکار عمل را در دست داشتند و با هشیاری تمام از همه فرصت ها در جهت ضربه زدن به حکومت آخوندی بهره می بردند. از جمله اینگونه کنش ها می توان از پیوستن مرضیه، ستاره بی بدیل آسمان هنر، به شورای ملی مقاومت نام برد، کنشی که نه تنها در آن زمان واکنش های جنون آمیز رژیم آخوندی را در پی خود داشت، بلکه امروز هم پس از درگذشت مرضیه، سمبل تعهد هنر و هنرمند به آزادی، جیغ بنفش مزدوران رژیم آخوندی، از جمله نبوی، ملیجک طناز آخوندها، را در می آورد.

 

تنها با واکنش نمی توان این رژیم را سرنگون کرد. برای زدودن این لکه ننگ از دامن ایران و مردم ایران، باید گروه ها و سازمان های اپوزیسیون ابتکار عمل را در دست بگیرند و با اتکا به نیروها و امکانات هم اکنون موجود و در حد توان، به رژیم ضربه بزنند. کوچک و بزرگ بودن ضربه ها، مسلحانه یا غیر مسلحانه بودن عملکردها، مهم نیست، مهم تداوم و پشتکار است. مهم این است که کنش ما واکنش رژیم را برانگیزد و نه بر عکس.

 

میلاد مختوم

دوم نوامبر 2010

 

 "یادداشت های روز"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می شوند. در صورت تمایل به باز تکثیر متن، لطفاً منبع را "یادداشت های روز سایت دیدگاه" قید کنید.

 منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.