سايت ديدگاه

كارگران پرنده آبيب وشهر اخراج شدند
ایلنا


دبيراجرايي خانه كارگر بوشهر از نقض شدن راي بازگشت به كار، كارگران پرنده آبي جهان در هيات حل اختلاف اداره كار اين شهرستان خبر مي‌دهد.
عيسي محمدكمالي درگفتگو با خبرنگار ايلنا، با يادآوري اينكه مدتي پيش 150 كارگر شركت پرنده آبي جهان در بوشهر از كار اخراج شدند،گفت: هيات تشخيص اداره كار طي حكمي به بازگشت به كار اين كارگران راي داد.
وي افزود: با اين حال به تازگي مطلع شديم كه هيات حل اختلاف راي هيات تشخيص را نقض كرده و اخراج كارگران را تاييدكرده است.
كمالي يادآور شد: شركت پرنده آبي جهان در سال 86 و از محل تسهيلات زودبازه به منظور تصفيه فرآورده‌هاي نفتي راه‌اندازي شد.
وي افزود: در اين شركت 150 كارگر بومي و غير بومي به تصفيه فرآورده‌هاي نفتي مشغول بودندكه از مدتي پيش به دلايل نامشخص از سوي كارفرما اخراج شدند.منبع: ایلنا: 17 آذر 1389[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.