سايت ديدگاه

پاداش‌هاي ميليوني مديران برخي ‌كارخانه ها
ایلنا


دبيراجرايي‌خانه كارگرتهران مي‌گويد: متاسفانه در برخي‌كارخانه‌ها مديران وكارفرمايان با تعيين پاداش‌هاي ميليوني براي خود ازذخيره منابع اعتباري و نقديندگي‌خودداري مي‌كنند.
اسماعيل حق‌‌پرستي درگفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: اين وضع درحالي است كه بيشتر كارخانه‌ها بابت پرداخت بدهيهاي معوقه، خريد مواد خام ياعدم وصول مطالبات خود با تشكيل تامين اعتبار يا كمبود نقدينگي مواجه هستند.
وي تصريح كرد: اين مسئله بيشتر دركارخانه‌هاي مشاهده مي‌شود كه بصورت اجرتي و با اجاره دادن خطوط توليدخود فعاليت مي‌كنند.
حق پرستي‌گفت: دراين‌كارخانه‌ها كه نمونه آن كارخانه علاالدين است 50 درصد درآمد كارخانه بابت مطالبات كارگران و مابقي بابت حقوق و پاداش مديريت هزينه مي‌شود.منبع: ایلنا: 11 بهمن 1389[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.