سايت ديدگاه

با ضمانت ابرها - برگردان از
میلاد مختوم


 

درد غربت سرزمینی را دارم

که آنجا نبوده ام هرگز،

آنجا که تمام درختان و گل ها

می شناسند مرا،

آنجا که هرگز نخواهم رفت،

آنجا که البته ابرها

به خوبی به خاطر دارند

یاد مرا،

بیگانه ای

که در هیچ خانه ای

اشک نتواند ریخت.

 

سفر می کنم

به جزیره های بی بندر،

کلید را در دریا می اندازم

در همان ابتدای سفر.

به هیچ کجا نمی رسم.

بادبانم تار تارتنی را مانَد در باد،

اما پاره نمی شود.

و در آن سوی افق،

آنجا که پرندگان تنومند

در انتهای پرواز خویش

بال ها را در آفتاب خشک می کنند،

تکه زمینی هست

که باید مرا پذیرا شود،

بدون شناسنامه،

با ضمانت ابرها.

 

شاعر: هیلده دُمین

برگردان: میلاد مختوم

 منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.