سايت ديدگاه

کسی آواز می خواند - برگردان از
میلاد مختوم


 

کسی آواز می خواند

از سر ترس

بر علیه ترس

 

کسی آواز می خواند

از سر نیاز

بر علیه نیاز

 

کسی آواز می خواند

از درون زمان

بر علیه زمان

 

کسی آواز می خواند

از درون خاک

بر علیه خاک

 

کسی آواز می خواند

از آن نام ها

که نام از نام ها می ستانند.

 

شاعر: اریش فرید

برگردان: میلاد مختوم

 

 منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.