سايت ديدگاه

طنز لثارات: نهاد ریاست جمهوری به دربار شاهنشاهی تبدیل شود
خبر آن لاین


هفته نامه لثارات از بیان اظهاراتی همانند اینکه ما به دنبال منشور کوروش هستیم انتقاد کرد.

نشریه یالثارت در ستون سیاست به روایت یک همولایتی در مطلبی تحت عنوان "منشور آرمانی" نوشت:

احمدی نژاد : منشور کورو ش همان آرمانی است که اکنون ایران آن را دنبال می کند (همشهری 21/1/90)

اگر این عبارت درست باشد آنگاه باید :

1- جمهوری اسلامی به جمهوری هخامنشی تغییرنام دهد .

2- احمدی نژاد به جای رئیس جمهور امپراطور شود .

3- نهاد ریاست جمهوری به دربار شاهنشاهی تبدیل شود .

4 - احمدی نژاد هم نام خود را داریوش یا کوروش بگذارید .

 

 منبع: خبر آنلاین، 31 فروردین 1390[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.