سايت ديدگاه

بیغوله سید علی محمود و نقاله قانون اساسی
میلاد مختوم


ظرف چند هفته اخیر غوغایی پیرامون قهر کردن شتری رئیس جمهور آخوندی پاسدار احمدی نژاد از ولی فقیه وقیح سید علی خامنه ای در گرفته است . گزارشات اختصاصی و غیر اختصاصی و گاه لحظه به لحظه در مورد غیبت صغرای چند روزه و ظهور قطره چکانی پاسدار احمدی نژاد همراه با عکس ها، ویدئو ها، تحلیل ها و مصاحبه ها حجم زیادی از فضای مجازی یک سری از سایت های اینترنتی، از جمله سایت آیت الله بی بی سی، را به خود اختصاص داده است. پرده اخیر دعوای گرگ های درنده در جنگل ولایت که در نهایت تنها بر سر شیوه تداوم ستم، خفقان و سرکوب مردم و غارت و چپاول سرمایه های ملی مملکت است و به هیچ وجه چیز تازه ای نیست و در تمام طول حیات ننگین جمهوری اسلامی در شکل های مختلف همواره در جریان بوده است، میدان تازه ای برای تسویه حساب های جناحی در اختیار باندهای مختلف جنایتکار پیرو ولایت قرار داده است، به طوری که این بار پای اجنه هم به این سگ دعواهای وارثان خمینی باز شد و تا کنون چندین رمال و جن گیر شاغل در دفتر رئیس جمهوری اسلامی هم توسط مأموران ویژه ابلیس گیر حافظ بیضه اسلام دستگیر شده اند!

 

آخوند علم الهدی، معرکه گردان جمعه بازار مشهد در همین رابطه پرده از خیمه شب بازی های رژیم تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی برداشته و در مورد آرا مردم می گوید: "زمانی که مردم به یک رئیس جمهور رأی می دهند، آرا آنها عددهای صفر است و عددی که آن صفرها را معنادار کرده و به آن مشروعیت می دهد تنفیذ ولایت و مقام معظم رهبری است". قابل توجه کسانی که همچنان چاره درد مردم را در رئیس جمهور شدن این سید یا آن شیخ جستجو می کنند. این معنای واقعی دموکراسی در قاموس آخوندی است که بر زبان آخوند علم الهدی جاری می شود. رأی مردم صفر است و  آخوندها برای آرا مردم تره هم خورد نمی کنند و رئیس جمهور اسلامی (هر که می خواهد باشد) جوی حقیری است که در سراشیب جنایت و خیانت به گنداب ولایت می ریزد و کسانی که برای نمایشات انتخاباتی آخوندها بازار گرمی می کنند و در این جوی پر از لجن به دنبال مرواریدی می گردند، تنها آب بیشتری به آسیاب ولایت فقیه می ریزند.

 

آخوند احمد خاتمی، عضو باند جنایتکار خبرگان رهبری و معرکه گیر جمعه بازار تهران، با عنوان اینکه احمدی نژاد با رهبر زاویه دارد، بدجوری اشک رئیس جمهور اسلامی را درآورده است. نزدیکان به پاسدار احمدی نژاد ادعا کرده اند که ایشان این بار بیشتر از آن زمانی که به او تهمت یهودی بودن زده شده بود، اشک ریخته است. هر چند این آخوند جنایتکار نوع زاویه پاسدار احمدی نژاد با سید علی را مشخص نکرده است، اما با توجه به سابقه امر زاویه سید علی محمود یا زاویه حاده زشتی و کراهت است یا زاویه قائمه چپاول و غارت و اگر هیچکدام از این دو نبود تنها می تواند زاویه منفرجه جهل و جنایت باشد. در هر صورت زاویه سید علی محمود یکی از زوایای مثلث جهل و جنون و جنایت جمهوری اسلامی است.

 

در شرایطی که برای مردم به خوبی روشن است که این جنگ و جدال ها، حتی اگر به حذف این یا آن مهره نظام هم بیانجامد، بر سر لحاف ملاست و دردی از دردهای بیشمار مردم ایران را درمان نمی کند، برخی از صاحب نظران آنچنانی قضیه را بسیار جدی گرفته اند و خلاصه کار به جایی رسیده که بازی موش و گربه  پاسدار احمدی نژاد با وزیر اطلاعات کابینه امام زمانی اش حیدر مصلحی و دخالت ولی فقیه وقیح نظام در این بازی، در مصاحبه ها و تحلیل های آبکی حوزه ای به عنوان "نزاع ایدئولوژیک مرید و مراد" یا "ایستادگی آقای رئیس جمهور در برابر بی قانونی رهبر" تفسیر شده است!

 

نگاهی اجمالی به دو نمونه از این اظهارات گهربار خالی از لطف نیست:

 

اکبر گنجی روزنامه نگار و پژوهشگر آیت الله بی بی سی چنان از بسط فرایند سلطانی کردن قلمروهای متفاوت در طی 22 سال گذشته سخن می گوید، گویی عمر حکومت جمهوری اسلامی تنها همین 22 سال است و انگار نه انگار که امام دجال ایشان، خمینی خونخوار بنیانگذار این بساط جهل و جنون و جنایت بوده است، همان ناکسی که در حوزه ستم دست همه سلطان های عالم را از پشت بسته بود و سید علی در پهنه جنایت و خیانت حتی نوچه روح الله هم نمی شود.  ایشان  می نویسد: "... رهبری که خود محمود احمدی نژاد را بالا آورد ... اینک با مسئله ای مواجه شده است... اما گویی این بار کسی که «نزدیک ترین دیدگاه به رهبری» به شمار می رفت، بیرق حاکمیت دوگانه را بر گنبد سلطانیسم برافراشته است..." گنجی از جمله از نزاع ایدئولوژیک بین خامنه ای و احمدی نژاد خبر می دهد و ادعا می کند که احمدی نژاد و اتاق فکرش به نوع دیگری از اسلام باور دارند و می نویسد: "... اسلام اینان، اسلام فقاهتی نیست؛ اسلام رساله ای فاقد اهمیت است، شهود و اتصال به امام زمان مهم است ...".

پژوهشگر امروز آیت الله بی بی سی، پاسدار پریروز و گماشته قنسولی دیروز رژیم آخوندی در پژوهش خود از آمار و ارقام هم بهره می گیرد و به شمارش دفعاتی که احمدی نژاد در سال های مختلف از ولایت فقیه نام برده است، اشاره می کند: " ... پیروان آیت الله خامنه ای تازه فهمیده اند که آقای احمدی نژاد در سال 1384 بیست و شش بار از ولایت فقیه نام برده است، اما سیر نزولی بیانگر خفای اوست. سال 1388 هفت بار و در سال 1389 سه بار وی از ولایت فقیه حرف زده است."

 

ابولحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور اسلامی نظام آخوندی در مصاحبه با رادیو فردا در مورد اختلافات اخیر بین سید علی خامنه ای و پاسدار احمدی نژاد که برخی از آنها تحت عنوان "بنی صدری شدن اوضاع" نام می برند، می گوید: "... این مقایسه از نوع صوری است. از لحاظ صوری آقای احمدی نژاد در برابر آقای خامنه ای به لحاظ حکم حکومتی که آقای خامنه ای صادر کرده، ایستاده است و می گوید که این را نمی پذیرد. ... در خرداد سال 60 آقای خمینی در 75 نوبت به قانون اساسی تجاوز کرده بود ... حالا هم آقای خامنه ای بر خلاف قانون اساسی، حکم حکومتی صادر می کند...". گویا مشکل آقای بنی صدر با "ولایت مطلقه" است و نه با "ولایت فقیه" زیرا او در سراسر مصاحبه از عبارت "ولایت مطلقه" به جای "ولایت فقیه" استفاده می کند. از این گذشته ای کاش اینچنین می بود و پیروان دجال جماران به جای تجاوز به دختران و پسران مردم شب و روز به قانون اساسی قرون وسطایی جمهوری اسلامی تجاوز می کردند. گویا ایشان همچنان حسرت اجرای قانون اساسی ضد بشری نظام آخوندی را به دل دارند. علاوه بر این روشن نیست که به چه دلیل ایشان در این مصاحبه از روباه کوسه مکار درنده هاشمی رفسنجانی، کسی که در نامه ای به خامنه ای در مورد تکرار وقایع سال 1360 هشدار داده بود، تحت عنوان "آن بزرگوار" نام می برد!

 

بعید به نظر می رسد بنی صدر، به عنوان کسی که خودش در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و پیچاندن سیم خاردار موازین اسلامی بر تمامی حقوق و آزادی های ملت ایران سهیم بوده است، نداند که: طبق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در نامحدود بودن حوزه اختیارات ولی فقیه جای هیچ شکی باقی نگذاشته است. بنابر این آنچه ولی فقیه (چه روح الله باشد، چه سید علی، چه هر جانی دیگری) می کند، عمل وقیحانه و البته قانونی و شاید با کم و کاست به اختیارات بی در و پیکری است که در قانون اساسی نظام ضد بشری جمهوری اسلامی برای او در نظر گرفته شده است. با توجه به همین واقعیت انکار ناپذیر است که مردم ایران چاره کار و راه رهایی از ستم جمهوری اسلامی را نه در تعویض افراد بلکه در سرنگونی تمام عیار این نظام قرون وسطایی می دانند.

 

میلاد مختوم                                                                                                   

12 مه 2011

 

"یادداشت های روز"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می شوند. در صورت تمایل به باز تکثیر متن، لطفا منبع را "یادداشت های روز سایت دیدگاه" قید کنید.

 منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.