سايت ديدگاه

اتوبوس كه چپ نشده !
کیهان


 (يادداشت روز)

مي گويند؛ شخصي براي دوست دوچرخه سوارش كه تازه فوت كرده بود، خرما خيرات مي كرد. يكي از رهگذران به جاي آن كه مانند بقيه، يك خرما بردارد و فاتحه اي بخواند، پنجه در سيني انداخت و مشت خود را پر از خرما كرد. صاحب عزا كه از فرصت طلبي او ناراحت شده بود، مچ او را گرفت و به ملامت گفت؛ چه خبرته آقا؟! اتوبوس كه چپ نشده؟! يك دوچرخه سوار به جدول زده و فوت كرده!
روز پنج شنبه- 5 خردادماه- آيت الله هاشمي رفسنجاني در مراسم بزرگداشت حماسه سازان جامعه پزشكي در دوران جنگ تحميلي، با اشاره تلويحي به ماجراي اخير و حركت دشمن پسند جريان انحرافي، سخنان به ظاهر مبهم و دوپهلو- و در مواردي صريح و بي پرده- داشته اند كه درباره آن با توجه به مواضع شناخته شده ايشان مخصوصا طي دو سال اخير، گفتني هايي هست؛
1- آقاي هاشمي رفسنجاني با تلويحي نزديك به تصريح از جريان انحرافي نفوذ كرده در حلقه نزديك به رئيس جمهور محترم ياد كرده و تلاش مي كند حركت اخير اين جريان انحرافي را نشانه حقانيت مواضع دو سال گذشته خويش معرفي كند و حال آن كه مواضع و عملكرد جريان انحرافي به وضوح و بي كم و كاست با فتنه 88 همسو و هم جهت بوده است و آنچه اين جريان نفوذي در پي آن بود- و شايد هنوز هم به خيال خام خود در پي آن باشد- فقط به عنوان بخشي از خيانت و جنايت بزرگ و فراموش نشدني سران و حاميان آشكار و نهان فتنه 88 قابل ارزيابي است. بنابراين جناب آقاي رفسنجاني كه طي 2 سال گذشته به گونه اي نه چندان پنهان و در مواردي كاملا آشكار از سران و عوامل فتنه حمايت كرده اند، نمي توانند و نبايد جريان ياد شده را در تقابل با خود تلقي كنند چه رسد به اين كه عليه اين جريان موضع گرفته و به اقدام زشت و ناپسند آن اعتراض كنند! بايد از آقاي هاشمي رفسنجاني پرسيد؛ كداميك از مواضع پلشت جريان انحرافي را مي توان آدرس داد كه فتنه گران - متاسفانه مورد حمايت شما- صدها برابر، زشت تر و مشمئز كننده تر از آن را مرتكب نشده باشند؟!
2- تا آنجا كه به مسئولان عالي رتبه نظام و توده هاي عظيم مردم فداكار و اصولگرا مربوط است، بلافاصله بعد از مشاهده انحراف در جريان ياد شده، با هوشياري و بصيرت مثال زدني و پيروي هميشگي از خط رهبري، در مقابل اين انحراف قد علم كردند و زاويه گرفتگان از بستر اصلي و تعريف شده انقلاب را محكوم كرده و عليه آنها به مقابله برخاستند. آيا، همين يك فقره به تنهايي حكايت از آن ندارد كه نظام، مردم و مسئولان در صراط مستقيم اسلام و انقلاب گام برمي دارند؟ بنابراين اتفاق خاصي نيفتاده است كه حضرتعالي براي «هشدار» و توصيه و نصيحت درباره آن، احساس تكليف كرده باشيد ! آيا اصولگرايان- به معني گسترده كلمه- كه در مقابل انحراف ايستاده اند قابل ملامت هستند يا كساني كه در جريان فتنه 88، آن همه جنايت، خيانت، وطن فروشي و همراهي با سرويس هاي جاسوسي آمريكا و اسرائيل و انگليس را به وضوح مشاهده كردند و دم برنياوردند؟!
گفتني است نشريه آمريكايي «فارين پاليسي» طي مقاله اي خطاب به دولتمردان آمريكايي كه ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كنند، نوشته بود؛ «آقاي اوباما، شما بعد از افشاي جنايات وحشيانه ماموران آمريكايي در زندان گوانتانامو، قول تعطيلي اين بازداشتگاه را داديد ولي علي رغم تمامي اسنادي كه از وقوع جنايت در گوانتانامو حكايت مي كرد، به وعده خود عمل نكرديد، اما جمهوري اسلامي ايران بلافاصله پس از اطلاع از نقض حقوق بشر در زندان كهريزك، دستور تعطيلي آن را صادر كرد. بنابراين، شما قابل ملامت و اعتراض هستيد كه جنايت در گوانتانامو را ديديد و سكوت كرديد، نه جمهوري اسلامي ايران كه براي مقابله با نقض حقوق بشر، حتي مسئولان برگزيده خود را نيز بركنار كرد؟!».
3- آقاي رفسنجاني در مراسم ياد شده گفته است «همه بايد تلاش كنيم اعتماد برخي از مردم را كه به ترديد افتاده اند، برگردانيم» و توضيح نداده اند منظورشان از «برخي از مردم» چه كساني است؟ اگر توده هاي چند ده ميليوني مردم را مي فرمايند كه آنها در حماسه بي نظير 9 دي و سپس 22 بهمن و ... بارها نشان داده اند به چه كساني اعتماد ندارند و براي كدام ديدگاه و عقيده تا پاي جان ايستاده اند. و اما اگر مقصود جناب هاشمي، گروه ها و جرياناتي نظير منافقين و بهايي ها و ماركسيست ها و سلطنت طلب ها و عبدالمالك ريگي ها و غارتگران بيت المال است كه با سران فتنه مورد حمايت ايشان ائتلاف كرده بودند و نتانياهو با صراحت از آنها با عنوان «بزرگترين سرمايه اسرائيل در داخل ايران»! ياد مي كرد كه بايد از زبان حضرت امام(ره) خطاب به آقاي هاشمي گفت؛ اگر آنها به نظام اعتماد كنند، نظام بايد به حركت خود با چشم «خيانت» نگاه كند! راستي مگر همه اين جريانات فاسد و جرثومه هاي فساد و تباهي آشكارا و بي پرده با دست اندركاران فتنه 88 در ائتلاف نبودند؟! اين كه قابل انكار نيست، هست؟! چرا جناب هاشمي درباره اين ائتلاف شوم مهر سكوت بر لب زده بودند و در اعتراض به آن لب تر نفرمودند، كه هيچ! از فتنه گران به صراحت نيز دفاع و حمايت كردند؟!
4- آقاي هاشمي فرموده اند «آمار دروغ دادن، ادعاي دروغ كردن، پول بيخودي مصرف كردن كه مردم مي فهمند يك بازي است و بيت المال را به غارت بردن براي خريد چند رأي و امثال اين چيزها ديگر در مردم جواب نمي دهد».
درباره اين بخش از سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني اگرچه گفتني هاي فراواني است ولي تنها به چند مورد از آن بسنده مي كنيم ؛
الف: فرموده اند «آمار دروغ دادن» خب! چه كسي مي تواند انبوه خدمات برجسته دولت نهم و دهم را انكار كند؟ ساخت ده ها سد، هزاران كيلومتر راه، صدها كارخانه و نيروگاه، موشك هاي دوربرد، زيردريايي، فرستادن ماهواره به فضا، پيشرفت هاي خيره كننده در عرصه هاي نانو تكنولوژي، سلول هاي بنيادين، راديو ايزوتوپ ها، دستاوردهاي هسته اي، برخورداري تقريبا تمامي روستاهاي ايران از برق و گاز، رسيدگي به محرومان و مستضعفان و بركشيدن اين اقشار از سطوح زيرين جامعه به بالاترين سطح ها و مسئوليت ها و... و... كه قابل انكار نيست و به قول شما «مردم مي فهمند». بايد از جناب هاشمي كه خود مسئوليت بالاي اجرايي داشته اند و از مقوله كار و پيشرفت باخبرند پرسيد چه كسي مي تواند اينهمه خدمات را كه در پاره اي از موارد «بي نظير» بوده است انكار كند و ارائه فهرست آن به مردم را «آمار دروغ»! تلقي كند؟! هيچكس خدمات عمراني آقاي هاشمي در دوران رياست جمهوري ايشان را نفي نمي كند ولي كدام ناظر بي طرف و باانصافي مي تواند اين واقعيت را انكار كند كه دولت نهم و دهم ده ها و در پاره اي از موارد صدها برابر دولت سازندگي به مردم خدمت كرده است؟ آمار خدمات دولت نهم و دهم را با آمار مشابه در دولت هاي سازندگي و اصلاحات مقايسه بفرمائيد. كدام دروغ است؟!
ب: آقاي هاشمي به «ادعاي دروغ» اشاره كرده اند كه بايد گفت؛ چه كساني به توصيه «جرج سوروس» و «جين شارپ» ادعاي دروغ تقلب در انتخابات را مطرح كردند و با آن كه خود مسئوليت انجام چند انتخابات را داشتند و مي دانستند تقلب در مقياس ميليوني ناممكن است در اين شيپور فريب دميدند؟! و بعد از آن كه آب ها از آسياب افتاد و عوامل اصلي به دستور گرفتن براي اشاعه اين دروغ اعتراف كردند نيز حاضر به تكذيب ادعاي دروغ خود نشدند؟ چه كساني براي تامين خوراك تبليغاتي بيگانگان در مجلس ختم «زنده »ها شركت كرده و اشك ريختند! و روي قبرهايي كه «مرده» نداشت عزا گرفتند؟! چه كساني به دروغ ادعاي شكنجه و تجاوز در زندان ها را مطرح كردند؟ چه كساني؟! و... و صد البته حق با آقاي هاشمي است كه مي فرمايند «مردم اين دروغ ها را باور نمي كنند» چرا كه اگر باور مي كردند طومار فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 را درهم نمي پيچيدند و حماسه بي نظير 9 دي را عليه فتنه گران نمي آفريدند.
ج: جناب آقاي هاشمي از غارت بيت المال گله كرده اند كه البته، نمونه هايي از آن قابل نفي نيست ولي اين نمونه ها از سوي كساني است كه اولا؛ برخي از آنان با فتنه گران همخوان و هم پياله بوده اند و ثانيا؛ با غارت هاي كلان بيت المال در دوران سازندگي و اصلاحات قابل مقايسه نيست. اينجا يك سؤال از جناب آقاي هاشمي در ميان است؛ چند فقره از پرونده هاي كلان فساد اقتصادي و غارت بيت المال كه ماجراي آنها به دادگاه نيز كشيده شده و اسناد آن موجود است، در دوران رياست جمهوري ايشان بوده است؟! و چند فقره نبوده است؟!
د: درباره هزينه بيت المال براي جمع آوري آراء سخن گفته اند كه البته، برخي از تحركات اين روزها قابل انكار نيست ولي جرياني كه در اين راستا حركت مي كند به شدت مورد اعتراض قرار گرفته و هم اكنون رسيدگي به صحت و سقم ماجرا در كميسيون اصل 90 مجلس در جريان است. اما، مگر در همين جريان فتنه 88، پول هاي كلان غارت شده از مردم و مبالغ هنگفت و نجومي كمك هاي مالي ملك عبدالله پادشاه عربستان، پادشاه اردن و بسياري از كشورهاي اروپايي براي جمع آوري آراء مردم به نفع نامزد فتنه گران هزينه نشد؟ و حتي پس از فتنه نيز، مگر براي فلاني هفته اي 40 ميليون تومان پرداخت نمي شد. ولي همه ديدند كه نتيجه اي در پي نداشت. بنابراين بايد با جناب آقاي هاشمي همصدا شد كه «اين چيزها ديگر در مردم جواب نمي دهد»!
5- ايشان در همان مراسم فرموده اند «امروز دشمنان ما، چهار چشمي ما را نگاه مي كنند و دنبال رخنه مي گردند تا حضور بيشتري پيدا كنند. اين چيز روشني است و همه مي توانند آن را بفهمند. خدا كند كه ما هم اين چشم باز را داشته باشيم».
اين بخش از سخنان آقاي هاشمي با توجه به حمايت آشكار مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس از فتنه 88 كه مورد حمايت ايشان بود و حضور ده ها عامل تابلودار سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه و گروه هاي تروريستي و ضد انقلاب در اردوگاه فتنه ياد شده، تعجب آور و ابراز آن از سوي ايشان تاسف بار است و بايد از آقاي رفسنجاني پرسيد آيا مي توانيد آنهمه وابستگي دوستان مورد حمايت خويش به دشمنان بيروني را انكار كنيد؟! آيا بسياري از عوامل اصلي فتنه 88 در سطح مشاوران، برنامه ريزان و سردمداران اين فتنه هم اكنون به آمريكا و انگليس پناهنده نشده اند؟ آيا عطاءالله مهاجراني، وزير كابينه و معاون رئيس جمهور دولت هاي سازندگي و اصلاحات و سخنگوي دوستان فتنه گر شما امروزه تحت مديريت شبكه
MI6 انگليس نيست؟ و آن ديگري حداقل دو بار به اسرائيل سفر نكرده است؟ آيا جناب خاتمي با جرج سوروس صهيونيست ملاقات نكرده و دستورات ديكته شده او را به كار نگرفته است؟ آيا «مايكل لدين»، «جان كين»، «تموتي اش» و... عضو بيروني فتنه 88 نبوده اند؟ آيا شيمون پرز با صراحت اعلام نكرده بود كه اصلاح طلبان- يعني دوستان شما- سربازان اسرائيل هستند كه به نمايندگي از رژيم صهيونيستي با جمهوري اسلامي درافتاده اند؟ آيا اوباما حمايت مالي، تبليغاتي و سياسي از دوستان فتنه گر شما را وظيفه قطعي و غيرقابل چشم پوشي آمريكا ندانسته بود؟ آيا كمك هاي هنگفت ملك عبدالله سعودي به حساب سران فتنه واريز نشده بود. راستي همين دو هفته قبل آقاي عطاءالله مهاجراني سخنگوي سران فتنه با ملك عبدالله در يك نشست خصوصي در رياض شركت كرده بود. آيا فتنه گران در روز قدس به نفع اسرائيل شعار ندادند؟ آيا روز 13 آبان به نفع آمريكا عربده نكشيدند؟ و...
جناب آقاي هاشمي! سخن از رخنه بيگانگان نيست. پاي «دروازه» در ميان است و اين دروازه را فتنه گران مورد حمايت شما به روي دشمنان اسلام و انقلاب و امام و مردم باز كرده بودند.
حسين شريعتمداريمنبع: کیهان، 8 خرداد 1390[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.