سايت ديدگاه

فراخوان برای اعتراض به حضور احمدی نژاد جنایتکار در مجمع عمومی سازمان ملل
چریکهای فدایی خلق


 ایرانیان آزاده ومبارز!

همزمان با شصت و ششمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سازمان ملل میزبان نماینده یکی از جنایتکارترین رژیمهای وابسته در منطقه یعنی رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی برای شرکت در این نشست در شهر نیویورک است.

گردانندگان سازمان ملل در شرایطی به احمدی نژاد و رژیم جمهوری اسلامی تریبون و حق اظهار نظر و سخنرانی اعطا می کنند که دستان او و رژیم متبوعش تا مرفق به خون کارگران و توده های تحت ظلم، زنان، جوانان، دانشجویان و خلقهای تحت ستم آلوده است. این سازمان بین الملل و دولت آمریکا در شرایطی میزبان احمدی نژاد و رژیم اوست که دیکتاتوری حاکم بر ایران با پر کردن سیاه چال ها از مخالفین و با برپایی چوبه های دار و شکنجه در سراسر ایران، نفس مردم ایران را بریده و کوچکترین آزادیهای فردی و اجتماعی را در زیر سایه سنگین سرکوب و اعمال قهر ضد انقلابی عریان به بند کشیده است. احمدی نژاد مزدور نماینده رژیمی ست که مظهر 32 سال فقر و استثمار، غارت و چپاول و سرکوب بی امان کارگران و توده های تحت ستم ایران است. این واقعیت با خیزش بزرگ مردم مبارز و ستمدیده ایران در سال 1388 هر چه بیشتر برای افکار عمومی جهان آشکار شده است. از این رو، مردم آگاه و آزادیخواه دنیا امروز یک صدا جنایات جمهوری اسلامی و تمام دار ودسته های آن در  سرکوب وحشیانه جنبش دمکراتیک توده های مردم ایران را محکوم کرده و خواهان سرنگونی آن توسط مردم ایران و نه اعطای تریبون به این رژیم و نماینده جنایتکارش، توسط مجمع ملل متحد می باشند.

برای افشای هر چه وسیعتر این رژیم تبهکار و برای محکوم کردن آن و رساندن صدای حق طلبانه توده های تحت ستم به گوش جهانیان، با شعار "جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد" و "زنده باد انقلاب! زنده باد آزادی!" در مقابل مقر سازمان ملل گرد هم آییم و از خواستهای عادلانه مردم ایران دفاع کنیم.

زمان : ساعت 10 صبح  - پنجشنبه 22 سپتامبر 2011

مکان: روبروی سازمان ملل - نیویورک

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آمریکا - کانادامنبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.