سايت ديدگاه

پاسخی کوتاه در جواب «بزدل انقلابی علی ناظر»
امضا محفوظ


   بز دل آنست که ۴۲ سال بعد از حاکمیت جنایتکاران و ۱۲۰ هزار سربدار شده، در ینگه دنیا نشسته و هنوز جرآت ندارد به اندازه درد یک انگشت کوچک نیز دردی از مردم را تحمل کرده و به اندازه یک خون دماغ شده بچه بهایی برای انقلاب بپردازد این نیز بگذرد تا خلق قهرمان ایران در آینده بسیار نزدیک و تاریخ ماندگار ایران در آینده های نزدیک و دور بخوبی بیاد خواهد داشت که روشنفکران انقلابی بودند مانند خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان که سربدار شدند و برخی نیز همانند جنابعالی خونین ترین مقاومت را چنین خطاب می کنی تاریخ بیاد 

خویش بسپار که بکه چه کسی به مجاهدین خلق ایران و رهبری اش چنین حرفهایی می زند

لطفا به این ایمیل چیزی نفرستید  

امضا محفوظمنبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.