سايت ديدگاه

پاسخی کوتاه در جواب «بزدل انقلابی علی ناظر»
امضا محفوظ


آقاي ناظر !! موضع مقاومت إيران و مجاهدين از دهها سال پيش و از بدو تاسيس سازمان در مورد موضوع فلسطين روشنتر از ان است كه بشود در ان شك و شبهه كرد ! اين مواضع در هر بزنگاهي كه لازم بوده باز هم مورد تاكيد قرار گرفته و روشن است همچنانكه از سازمان ملل ضمن محكوم كردن كشتار مردم توسط اسرائيل خواستار توقف فوري درگيري در فلسطين و غزه و موشك پراني شده و اعلام كرده سود برنده اول چنين كشتاري رژيم اخوندي است كه ميخواهـد با چنين بحرانسازيهايي بر بحرانهاي رژيم ضد بشري سرپوش بگذارد ! همچنان كه در افغانستان و سوريه و يمن و عراق چنين ميكند ! اگر شما اين مواضع روشن را نديده يا دوست داري نبيني مشكل ديد شماست كه در ديدگاه داري ديدباني ميدهي ! شايد هم بايد عينك و دوربين ديدگاهت را تغيير بدي يا اپديت كني ! كيه كه ندونه رژيم اخوندي همان است كه اسرائيل براش اسلحة ميداد تا از طريق كربلا برود قدس را ازاد كند !! و بيشترين خسارت و لطمه را به ارمان فلسطين همين اخونداي ضد بشر زده اند ! مجاهدين پشت سر نمايندگان واقعي فلسطين سازمان ازاديبخش فلسطين و رهبري ان است نه جلوتر از انها و كاسه داغتر از اش ! به همين دليل وقتي عرفات پيمان صلح امضاه كرد با اسرائيل انرا به رهبري و ملت فلسطين تبريك گفت . در نهايت فرق است بين نيروي انقلابي مسئول و جدي با هوچي هاي همه جا غايب و پا منقلي!!منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.