20/05/2024

آیا ادعای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره هامون دقیق است؟

آبی در هامون نیست

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۵۲

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حالی از آبگیری ۵۰ درصدی تالاب هامون خبر داده که بررسی تصاویر ماهواره‌ای تالاب هامون این ادعا را تایید نمی‌کند.

«علی سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در حاشیه جلسه هیأت دولت مدعی شد ۵۰ درصد تالاب هامون آبگیری شده است.

به گفته سلاجقه حدود ۶۰ میلیون متر مکعب آب هم از افغانستان رهاسازی شده است: «با توجه به هماهنگی‌هایی که با هیأت حاکمه افغانستان در خصوص حق‌آبه هیرمند داشته‌ایم، حدود ۶۰ میلیون متر مکعب رهاسازی آب صورت گرفته است.»

اما در تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده که تاریخ آن مربوط به ۱۱ اردیبهشت است، نشان می‌دهد آب چندانی در هامون وجود ندارد.

یکی از کاربران شبکه های اجتماعی در واکنش به سخنان سلاجقه، با مقایسه تصویر ماهواره‌ای مربوط به سال‌های پر‌آب هامون نوشته: «جناب سلاجقه بفرمایند عدد ۵۰ درصد را با توجه به این تصاویر چگونه بدست آورده‌اند.»