19/06/2024

علی ناظر (ویدیو – مرگ ظالمان با صدای بانو مرضیه) احتمال مرگ و فرود سخت رئیسی و همراهانش که در راستای سرکوب خلق ایران حرکت می کردند، خلق را یک گام به بحران فروپاشی نزدیکتر میکند. باشد روزی که خیزش های اجتماعی، صدای آتشین سلاح مبارزان شورشگر رعشه به تمامیت وجود نظام اسلامی بیندازد. و اگر جان سالم به در برد، این سانحه نویدبخش مرگ نظام شود.