18/05/2024

دو زندانی در زندان ارومیه اعدام شدند

خبرگزاری هرانا – سحرگاه امروز پنجشنبه بیستم اردیبهشت ماه، حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان ارومیه اجرا شد.

یک زندانی در زندان تبریز اعدام شد

خبرگزاری هرانا – سحرگاه روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان تبریز اجرا شد.

سه زندانی در زندان کرمان اعدام شدند

خبرگزاری هرانا – سحرگاه امروز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، حکم یک زندانی زن و دو زندانی مرد که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان کرمان اجرا شد.