19/06/2024

علی ناظر: (ویدیو) سخنان علی اف در باره رئیسی و اینکه او چقدر مرد نازنینی بوده و اصلا آدم نکشته و خیلی مردمی بوده… روزگار غریبی است نازنین