25/05/2024

امسال کارگران ایران و سایر کشورهای جهان بزرگداشت روز جهانی کارگر را در شرایطی برگزار می کنند که آتش جنگ در غزه و اوکراین شعله ور می باشد. جمهوری اسلامی یکی از آتش بیاران این معرکه ها است.

 متأسفانه اکثر قربانیان و آسیب دیدگان این جنگ های شوم، همواره کودکان، زنان و شهروندانی هستند که هیچ گونه سود و دخالتی در برپایی آن ها ندارند.

هموطنان!

هنوز زخم های جنگ ویرانگر ۸ ساله ایران و عراق، با بیش از یک میلیون کشته و مجروح و نابودی ده ها شهر و روستای جنوب و غرب کشور التیام نیافته  است. رهبران حکومت اسلامی با اقدامات نابخردانه و سیاست های جنگ افروزانه خود در خاورمیانه، سایه شوم جنگ دیگری را بر کشور و مردم ایران گسترانیده اند. حکومتگران فاسد، به منظور بقای خود، همزمان با در پیش گرفتن سیاست بحران سازی و جنگ افروزی، تشدید سرکوب و خفقان در جامعه را از نو در دستور کار خود قرار داده اند. رژیم بار دیگر مانند همیشه، حملات وحشیانه به پیشاهنگان انقلاب زن، زندگی، آزادی یعنی زنان و دختران شجاع ایران را به بهانه «حفظ حجاب اسلامی» آغاز کرده است.

ما نهادهای مدافع حقوق بشر با گرامیداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، از مبارزات و خواسته های کارگران و دیگر زحمتکشان ایران و نیز از جنبش زنان برای به دست آوردن حقوق بنیادین خود، پشتیبانی می کنیم.

ما از ایرانیان صلح دوست و مخالف جنگ در سراسر جهان درخواست می کنیم که همدل و همصدا در سراسر جهان علیه سیاست جنگ افروزی و سرکوب این رژیم اسلامی و ضد مردمی به پا خیزند و پیام صلح، دوستی و آزادیخواهی مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند.

ما آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی و صنفی در ایران از جمله نمایندگان تشکل های معلمان را خواستاریم.

ما تشکیل هر گونه اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری را نیاز مبرم و حق مسلم کارگران ایران دانسته و از آن دفاع می کنیم.

ما سیاست های ضد کارگری رژیم مبنی بر زیر خط فقر نگاه داشتن زندگی کارگران و خانواده های آنان را به شدت محکوم می کنیم.

زنده باد همبستگی کارگران و همه آزادی خواهان و نیروهای دموکراتیک در ایران

زن، زندگی، آزادی

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

اول ماه مه ۲۰۲۴ برابر با ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

امضاکنندگان:

۱  – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۲  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۳  – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

۴  – بنیاد اسماعیل خویی

۵  – حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

۶  – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۷  – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۸  – جمعيت ايرانى حقوق بشر – شمال كاليفرنيا

۹  – فدراسیون اروپرس

۱۰- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۱- کارزار حقوق بشر برای ایران

۱۲- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۳- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۴- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۱۵- کمیته نه به جمهوری اسلامی – اورنج کانتی

۱۶- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۷- مادران پارک لاله – دورتموند

۱۸- مادران صلح مونترال

۱۹- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۰- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

۲۱- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

۲۲- انجمن زنان پرتو