19/06/2024


در این مطلب، چند موضوع مطرح در رابطه با جنگ خونین اسرائیل در نوار غزه را مورد بحث و بررسی قرار
می‌دهیم از جمله قطع‌نامه تصویبی سازمان ملل در رابطه با عضویت قطعی فلسطین در سازمان ملل؛ خواست
دادستان ارشد دادگاه کیفری لاهه که خواستار بازداشت نتان‌یاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع
اسرائیل و هم‌چنین سه رهبر سازمان اسلامی فلسطینی «حماس»‌(یحیی السنوار و محمد ضیف و اسماعیل هنیه)؛
چگونگی حمله غافل‌گیرانه حماس به درون مرزهای اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، این‌بار در کشمکش بین ارتش و
نخست وزیر اسرائیل؛ جهنم غزه و نگاهی مختصر به تاریخچه جنگ ناتمام دولت اسرائیل علیه مردم بی‌دفاع
فلسطین و طرح داستان قدیمی دو دولت!

ادامه متن در فورمت پ.د.اف

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com