19/06/2024

علی ناظر: (ویدیو) – عربستان از ادامه فعالیت تیم گسیل شده خبری صدا و سیما در مدینه جلوگیری کرده، تیم را بازداشت و به سپس اخراج می کند