18/05/2024

پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

روز نهم فروردین‌ ماه سال ۱۳۵۸، نُه تَن از چهره‌های محبوب و شناخته شده شهر سنندج، نُه تَن از فعالان و مبارزان جنبش‌انقلابی کردستان، نُه تَن از مبارزان کمونیست و انسان ‌دوست رفقا: فایزه قطبی، گلریز قبادی، فریده ذکریایی، جمیل ذکریایی، جمیل سجادی، اسماعیل علی‌پناه، رئوف کمانگر، اسعد وزیری  و فتح‌الله لطف ‌اللە ‌نژادیان جان خود را در راه اهداف و آرمان‌های انسانی خویش فدا نمودند. نهم فروردین ‌ماه سال ۱۳۵۸ برای مردم کردستان، بویژه برای مردم مبارز سنندج سرخ، یادآور یکی از روزهای غم‌انگیز و در عین حال، یادآور همبستگی جنبش‌انقلابی کردستان با مبارزات دیگر ستمدیدگان هم‌سرنوشت در دیگر نقاط می‌باشد.
اوایل بهار سال ۱۳۵۸ آن هنگام که قیام توده‌های مردم ایران بساط دیکتاتوری و ستم رژیم پهلوی را درهم کوبیده و به زیر کشیده بود، در شرایطی که هنوز دو ماه از سر کارآمدن رژیم اسلامی نگذشته بود و در شرایطی که هنوز تب ‌و‌تاب انقلاب و جوش ‌و‌خروش مردم انقلابی و بپاخاسته ایران برای رسیدن به اهداف و مطالبات تحقق نیافته خود در جریان بود، مردم ستمدیده و حق‌طلب ترکمن‌صحرا با تشکیل شوراهای خود در مقابل حاکمیت رژیم تازه به قدرت رسیده اسلامی به مقاومت و مبارزه برخاستند. اما رژیم اسلامی که از همان اوایل به قدرت رسیدن عَزم خود را برای سرکوب انقلاب و مردم آزادی‌خواه و بپاخاسته ایران جَزم کرده بود، ابتدا در توطئه‌ای خونین و جنایتکارانه چهار تَن از رهبران مبارزات مردم ترکمن صحرا با نام های: (شیر محمد درخشنده معروف به توماج، عبدالکریم مختوم، حسین جرجانی و محمد واحدی) را به قتل رساند و سپس با تهاجم به ترکمن ‌صحرا در نهایت وحشی‌ گری به سرکوب مردم آزادیخواه و دستاوردهای آنان پرداخت. مردم مبارز و حق‌ طلب ترکمن‌ صحرا در برابر این تهاجم و در دفاع از آزادی و حقوق مسلم خود دست به مقاومت زدند.
در همان حال در کردستان نیز مقاومتی وسیع و توده‌ای در برابر تعرضات رژیم جمهوری‌اسلامی در جریان بود و نه تنها ابعاد آن روز به روز وسیع‌ تر و مردمی ‌تر می‌گردید، که رادیکال ‌تر و سازمان‌ یافته ‌تر نیز می‌شد. کومه‌ له که مبارزات مردم محروم و ستمدیده ترکمن‌ صحرا را عادلانه و برحق می ‌دانست، کمک و پشتیبانی از این حرکت حق‌ طلبانه را وظیفه خود دانسته و در حد توان و امکانات آن زمانش عملاً به یاری جنبش برخاست و هم‌ بستگی قاطعانه و عملی خود را در این دید که بی‌ درنگ به یاری شان بشتابد. در پاسخ به چنین ضرورتی دست بکار شد و بهره‌مند از حمایت‌های بی‌دریغ مردم در اسرع وقت از جمله با تشکیل یک تیم نُه نفره پزشکی و تأمین دارو و امکانات لازم در این زمینه، کاروان کمک ‌رسانی مردم شهر سنندج به مردم ترکمن‌ صحرا را سازماندهی و روانه این منطقه نمود.
این تیم پزشکی و کمک‌رسانی که با شور و شوق انقلابی در انجام وظایف انسانی خود در صدد کمک به مردم محروم و توده‌های مبارز و حق‌طلب ترکمن‌ صحرا علیه ارتجاع و دیکتاتوری اسلامی بود، متأسفانه به مقصد نرسید و در مسیر راه بر اثر وقوع حادثه رانندگی تمامی این رفقا جانشان را از دست دادند. پیکر این عزیزان در میان غم و اندوه بسیار مردم شهر سنندج و نواحی اطراف و با شرکت ده‌ها هزار نفر از توده‌های مردم کردستان به خاک سپرده شد. اما هیچگاه یاد و خاطرات شان از یادها نرفت.
آنانی که از نزدیک با ترکیب این کاروان به مقصد نرسیده آشنا بودند، می‌دانستند که مرگ این عزیزان در آن روز و ماه‌های اول شکل‌گیری جنبش‌انقلابی کردستان و در آن دوران حساس چه اندوه بزرگی در میان مردم بوجود آورد و چه ضایعه بزرگی بحساب آمد. این عزیزان را بسیاری از مردم شهر سنندج و روستاهای اطراف می‌شناختند. هر کدام در عرصه‌ای از عرصه‌های خدمات اجتماعی فعالیت می‌کردند. آنان کارگر، معلم، فرهنگی و پزشک بودند. مردم شهر و دهات با سیمای محبوب‌شان با زحمات شبانه‌روزی‌شان و با دلسوزی‌های بی‌چشمداشت‌شان آشنا بودند. آنان انسان‌های درد آشنایی بودند که زندگی خود را وقف رهائی انسان از قید ستم و استثمار کرده بودند و با همین انگیزه در چنین تیمی جای گرفته بودند. آنان در زمره کسانی جای داشتند که خدمت به ستمدیدگان را در طول زندگی مبارزاتی شان تجربه کرده بودند و به همین اعتبار وجود و حضورشان در هر جایی تأثیرگذار بود. اینان اینبار خواسته بودند ، در خدمت به مبارزات حق‌طلبانه دیگری در گوشه دیگری از این کره خاکی ظاهر شوند و داوطلب چنین مأموریتی شده بودند.

این انسان‌های انقلابی و فداکار بسیار بیشتر از آنچه که تا آن‌زمان از خود نشان داده بودند، ظرفیت‌های مبارزاتی داشتند که متأسفانه فعالیت‌ها و فداکاری‌های آنان آنقدر به طول نیانجامید که بتوانند بیشتر بر روند مبارزات توده‌های مردم معترض به حاکمیت اسلامی تأثیرگذار باشند. اگر چه آنان خیلی زود جان باختند، اما مرگ‌شان درس بزرگی از همبستگی و وفاداری به آرمان برابری‌طلبانه و انسان‌دوستانه‌شان بر جای گذاشت و نام‌شان برای همیشه در تاریخ مبارزات کمونیست‌ها و مردم ستمدیده و حق‌طلب کردستان ماندگار خواهد ماند.
یاد و خاطره این عزیزان همواره در دل مردم مبارز و توده‌های ستمدیده و حق‌طلب در سراسر ایران و در تاریخ جنبش‌انقلابی کردستان و تاریخ مبارزات مردم ترکمن‌صحرا زنده است. گرامی باد یاد رفقا،  فایزه قطبی، گلریز قبادی، فریده ذکریایی، جمیل ذکریایی، جمیل سجادی، اسماعیل علی‌پناه، رئوف کمانگر، اسعد وزیری    و فتح‌الله لطف‌اللە‌نژادیان. یادشان را با ادامه راهشان گرامی بداریم 
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
https://alternative-shorai.tv
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1 (http://www.instagram.com/Peshrawcpiran1)
https://t.me/KomalaCpiranTv

اشتراک در شبکه های اجتماعی: