25/05/2024

بر اساس اظهارات رئیسیان، وکیل توماج صالحی،  دادگاه انقلاب اصفهان «با تاکید بر احراز گستردگی افساد » حکم اعدام توماج صالحی را صادر کرده است.
به گفته رئیسیان پیشتر همین شعبه دادگاه انقلاب «گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.»

توماج صالحی یکی از برجسته‌ترین رپرهای معترض ایرانی است و اولین بار در شهریور ماه ۱۴۰۰ پس از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» بازداشت شد.
در آبان ماه سال ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران و پس از نزدیک به دو ماه زندگی در اختفا، او در خانه‌ای در روستای گردبیشه استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد
توماج صالحی، ۹ آذر ۱۴۰۲،‌ کمتر از دوهفته پس از آزادی از زندان، مجددا در شهر بابل با ضرب و شتم بازداشت شد.

اعلام حکم اعدام برای توماج صالحی،  اعلام جنگ به مردم ایران و مردم جهان است.
اعدام قتل عمد دولتی است. صدور حکم اعدام برای توماج صالحی استیصال کامل جمهوری اسلامی کودک کش را  در مقابل اعتراضات هر روزه زنان و مردان در ایران و سراسر جهان و اعتراضات بین المللی با صدور تحریمها و شکایت علیه جمهوری اسلامی نشان میدهد.

سیاست سرکوب، شکنجه، ترور و اعدام از سیاستهای سیتماتیک جمهوری اسلامی است.  مردم در ایران در ادامه انقلاب «زن، زندگی، آزادی» دست از اعتراض برنداشته اند. جهان، دولتهای اروپایی و مراجع بین المللی با اعتراض، اتخاذ سیاستهای هر چه بیشتر جهت منزوی کردن جمهوری اسلامی و شکایت علیه جمهوری اسلامی، تنها میتوانند از مردم در ایران وجامعه ایرانی در جهان حمایت کنند. 
کمیته آزادی زندانیان سیاسی از فردا یک هفته اعتراضی برای نجات جان توماج اعلام میکند و از تمام مردم در سراسر جهان، اتحادیه ها، سازمانها و نهادهای مدنی_ سیاسی و بین المللی میخواهد طی این یک هفته با برگزاری تجمعات اعتراضی، نوشتن نامه های رسمی و دیدار با افراد سیاسی شناخته شده علیه حکم اعدام توماج صالحی، اقدام نمایند.

کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران
۵ اردیبهشت ۱۴٠۳
۲۴ آپریل ۲٠۲۴