19/06/2024

کسی که مردم در ایران در مرگش با« از هیئت مرگ تا جنگ علیه زنان» از او می نویسند! 

بر اساس اطلاعیه‌ای که سازمان ملل متحد منتشر کرده است، این نهاد هفته آینده قرار است در روز ۱۰ خرداد مراسمی در یادبود رئیس جمهور رژیم اسلامی، برگزار کند.

در شرایطی این تصمیم از جانب سازمان ملل گرفته شده است که «آیت‌الله اعدام»، «آیت‌الله قتل‌عام»، «قصاب تهران» «جلاد ۶۷» و «قاضی مرگ»  همه القابی هستند که در طول ۴۵ سال از زمان تشکیل حکومت اسلامی تا لحظه مرگش، به رئیسی نسبت داده‌ شده است. 

کارنامه سیاه رئیسی از بدو گرفتن مسئولیت دادیاری در دادستانی انقلاب کرج در سال ۱۳۵۹ و بدنبال آن پستهای حساس و کلیدی در قوه قضائیه و سپس در سمت «رئیس جمهور» رژیم اسلامی، مملو از جنایت و آدم کشی است. 

درست یک سال پس از روی کار آمدن رئیسی، انقلاب «زن، زندگی، آزادی» کلید خورد. تنها در طی اعتراضات این سال بیش از ۵٠٠ نفر، از جمله ۷۶ کودک به قتل رسیدند و به چشمان دهها جوان مستقیما شلیک شد. صفحه دیگر از پرونده جنایات رئیسی در دوران پست ریاست جمهوریش، از اعدام  بیش از ۸٠٠ نفر در ۲٠۲۳ و  ۸۶ نفر، تنها در ژانویه ۲٠۲۴، می گوید. 

نقض حقوق زنان، نقض حقوق اقلیت‌های دینی، اقلیت های جنسی و جنسیتی، نقض حقوق کودکان، کارگران و نود و نه درصد جامعه، از دیگر مواردی است که در کارنامه وی ثبت شده است.

رئیسی طی تمام این سالها در سرکوب، شکنجه، زندان قتل و اعدام جوانان، کودکان و مردم  نقش مستقیم داشته است. وی را بدلیل عضویت در «هیئت مرگ» در سال ۶۷ «جلاد ۶۷» نامیدند.

در حالی سازمان ملل قصد برگزاری مراسم یادبود رئیسی را دارد که مردم و فعالین در ایران در مرگش با « از هئیت مرگ تا جنگ علیه زنان»  از او می نویسند و هلهله و شادی براه انداخته اند. کسی که  جنایات دولتش، از سوی کمیته حقیقت یاب سازمان ملل، بدنبال ارسال گزارشات متعدد سازمانهای حقوق بشری، از جمله کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران(CFPPI)، «جنایت علیه بشریت» نام گرفت.

پس از به هلاکت رسیدن رئیسی و عبدالهیان، فعالین، نهادها، سازمانها و احزاب اعلام کردند همچنان خواستار محاکمه وی هستند و تاکید کردن مرگ وی به معنای بسته شدن پرونده جنایت‌هایش نیست.

به تازگی نیز  سازمان عفو بین الملل در نامه ای از ۱۵ زندانی مربوط به انقلاب «زن، زندگی، آزادی» که در معرض اعدام قرار دارند هشدار داده است. 

حال سازمان ملل با چه توجیه ایی می‌تواند برای کسی که جنایات دولتش را تنها در عرض شش ماه « جنایت علیه بشریت» نامیده است، مجلس یادبود برگزار کند؟ کسی که با هلاکتش مردم را شادمان کرد و لبخند و شعف را پس از مدتها  بر چهره قربانیان و مادران دادخواه آنان گشود. برگزاری مراسم یادبود برای قاتلین مردم، یک بی شرمی تمام برای سازمان ملل خواهد بود. 

کمیته آزادی زندانیان سیاسی ضمن اعتراض شدید به برگزاری این مراسم، نه تنها خواهان لغو آن از طرف سازمان ملل است بلکه خواهان اخراج دیپلماتها و بایکوت این رژیم بدلیل«جنایت علیه بشریت» از سوی دولتها و مراجع بین المللی  است.

کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران

 ۷ خرداد ۱۴۰۳ 

 ۲۳ می ۲٠۲۴