20/05/2024

4 روز پیش- اطلاعیه ها, 

امروز شانزدهم اردیبهشت ماه بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، تهران، کرمانشاه، اراک و اهواز در اعتراض به فقر و بی تامینی و علیه  جنگ حکومت علیه زنان و سرکوبگریهایش تجمع کردند. درشوش بازنشستگان مثل هر هفته از کرخه، هفت تپه و شوش  مقابل فرمانداری  گرد آمده بودند. به گفته کارگران یک مشکل آنها در این شهر نداشتن بیمارستان است. شهر شوش با ۳۵۰ هزار جمعیت فقط یک بیمارستان دارد  که در دهه ۵۰ ساخته شده و  فرسوده و فاقد امکانات است وحتی سی تی اسکن وام ار آی هم ندارد. دستنوشته های بازنشستگان در این روز با مضامین “بیمارستان نداریم”، “تفریحگاه نداریم”، “امکانات نداریم”، “امنیت نداریم”، “اشتغال نداریم”، بیان مشخص اعتراضات اصلی آنها بود. در این حرکت اعتراضی بازنشستگان شعار میدادند:” حجاب حجاب شعارشون، دروغ و دزدی کارشون”، “تامینو غارت کردند، ما را بیچاره کردند”،”حقوق بازنشسته فقط برای یک هفته”، “نوبت ما که میشه، خزانه خالی میشه”، “ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما”، “ننگ ما ننگ ما مخبر الدنگ ما”، “کشور شده صد پاره.   بخور بخور تو کاره”، “مجلس سرسپرده گرونی را آورده”،”تورم اسفبار حاکم شده تو بازار”، و “سفره بی نان ما، چه میخواهید از جان ما”.

دراراک حدود هشتاد نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل اداره تامین اجتماعی این شهر تجمع کردند.  بازنشستگان در اراک شعار میدادند:” بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن”، ” روسری را رها کن فکری به حال ما کن”، ” زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی”، ” مجلس بی کفایت، دولت بی خاصیت، نمی خواهیم نمی خواهیم”، “دولت خیانت می‌کند مجلس حمایت میکند”، و “خواسته ما این زمان معیشت است و درمان.

در کرمانشاه یکی از بازنشستگان در اعتراض به فقر و فلاکت حاکم وبی پاسخ ماندن خواستهایشان سخنرانی کرد و گفت:”اجتماعات را زنده نگهدارید اگر میخواهید به عنوان یک انسان با انسانیت باقی بمانید”. سخنان او با کف زدن جمعیت همراه بود و بعد بازنشستگان شعار دادند:”حاصل کار دولت، غارت جیب ملت”،  “دولت ضد مردم ، رکورددار تورم”، “دروغ ریا کافیه، سفره ما خالیه”،  “تجمع اعتراض حق مسلم ماست”، “گرانی تورم بلای جان مردم”، “معلم زندانی آزاد باید گردد”،” کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “اتحاد اتحاد علیه ففر و فساد”.  در این تجمع بنرهای بزرگی با نوشته “معیشت منزلت حق مسلم ماست”، “درمان رایگان”، “لشکری کشوری تامین اجتماعی اتحاد اتحاد” توجه ها را به خود جلب میکرد.

در این روز همچنین تعدادی از میوه فروشان وانتی در برابر شهرداری گرد آمده‌اند و نسبت به رفتار وحشیانه ماموران شهرداری با دستفروشان اعتراض کردند و  صدای اعتراض خود را علیه  فقر و گرسنگی  و فساد بلند کردند. میوه فروشان بخشی از جمعیت میلیونی کشور هستند که به جای برخورداری از بیمه بیکاری و تامین زندگی ناچارند از طریق شغلهای کم در آمد و بی ثبات و بی تامین، معیشت فقیرانه خود را تامین کنند و همواره مورد خشونت و حمله نیروهای سرکوب شهرداری قرار میگیرند. تمامی مردم بدون درآمد و بیکار و کم درآمد باید از مقرری ماهانه به میزان قابل قبول برای تامین معیشت خود برخوردار شوند. درمان رایگان، تحصیل رایگان و داشتن مسکن مناسب حق همه مردم است. خبر اعتراضی دیگر در این روز مربوط به تجمع رانندگان کامیون کمپرسی، در اعتراض به کم شدن سهمیه ی سوخت، مخارج سنگین و وضع بد معیشتی  شان بود. در این روز همچنین بازاریان و کسبه بندرعباس در اعتراض به افزایش نرخ مالیات ها و بی تامینی خود تجمع کردند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۸ آپریل  ۲۰۲۴