20/05/2024

ظاهرا و بنا به گزارش های متعدد، پایگاهی نظامی در اصفهان مورد حمله ریزپرنده ها/موشک های اسرائیل قرار گرفته است. گزارشگرها و رسانه های خودی چنین ادعایی را تا حدودی تکذیب می کنند و فیلم از «اصفهان امن» نشان می دهند. از سوی دیگر وزیر امنیت اسرائیل چنین ادعایی را مسخره توصیف کرده و آنرا ناچیز ارزیابی کرده است.

گویی فاشیست ها با میانجیگری اردن و ترکیه و… به این نتیجه رسیده اند که تعامل بین دو دولت فاشیستی اسرائیل و جمهوری اسلامی، به نفع هر دو طرف و جهان سرمایه است.

در این میان گزارش هایی هم مخابره شده که ریزپرنده ها در آسمان ایران مورد اثابت ضدهوایی قرار گرفته و پیش از رسیدن به میدان عملیاتی مورد نظر اسرائیل منفجر شده اند.

اگر چنین باشد، تأکید بر اینست که آقایان به تعامل رسیده باشند. خاموشی شعله جنگ به نفع مردم ستمدیده منطقه است.

اما و تا به آنجا که به ایران مربوط می شود، در طولانی مدت، زنگ هشدار باید در گوش سازمانها و نهادهای سیاسی اپوزیسیون به صدا در آید که اگر برای سرنگونی متحد و همسو برنامه ریزی نکرده و به خودمحوری ادامه دهند، روزی می رسد که فاشیست ها بدون تعامل تمام منطقه را به آتش می کشند و از ایران بجز تلّی خاک برای حکمرانی و تشکیل جمهوری دموکراتیک اسلامی و یا جمهوری خلق ها، و یا جمهوری فدرال و یا …. چیزی باقی نمی ماند.

تا به آنجا که به ایران مربوط می شود، در صورت ادامه جنگ، دو عنصر برنده خواهند بود. در کوتاه مدت، جمهوری فاشیست اسلامی و دراز مدت، رضا پهلوی که در نمک خوابانده شده است.

از این خلاصه تر نمی توانم بنویسم.

علی ناظر

31 فروردین 1403

19 آوریل 2024