18/05/2024

نوشته: بخش خبری آذربایجان

 15 فروردین 1403 15:39

نيويورک تايمز در گزارشي درباره حمله تروريستي اخير در حومه مسکو، پايتخت روسيه که گفته مي‌شود داعش خراسان مسئوليت آن را برعهده داشته و به کشته شدن بيش از 100 شهروند روسي منتهي شد، نوشت:

گروه تروريستي داعش که خود را دولت اسلامي ميخواند امروز سايهاي از چيزي است که اندکي کمتر از يک دهه پيش بود، زماني که هواداران افراطي آن از جنگ داخلي سوريه براي ساختن دولت خود در وسط عراق و سوريه سوء استفاده کردند. داعش اگرچه ممکن است «خلافت» فرضي خود را از دست داده باشد، شاخههاي آن در سراسر جهان گسترش يافته اند.

جناحي که گمان ميرود پشت حمله مسکو باشد، دولت اسلامي خراسان يا داعش خراسان مستقر در پاکستان و افغانستان است. داعش خراسان مدتها است که از مهاجران و شبه نظاميان کشورهاي آسياي مرکزي يارگيري کرده و آنها را براي حمله در خاک روسيه آموزش داده است.

روسيه به دليل فعاليتهاي خشن عليه نيروهاي شبه نظامي در چچن و البته حمايت از بشار اسد در سوريه مورد انتقاد اين گروههاي تندرو قرار دارد.

برخي از کارشناسان معتقدند که داعش خراسان اکنون مسئوليت گرفتن انتقام را برعهده گرفته است. در سپتامبر 2022، داعش خراسان مسئوليت يک حمله در خارج از سفارت روسيه در کابل را بر عهده گرفت که در آن دو کارمند و سه نفر ديگر کشته شدند. سال گذشته، داعش خراسان يک شبکه تبليغاتي به زبان تاجيکي راهاندازي کرد و تلاشها را براي عضوگيري در کشورهاي آسياي مرکزي که اين گروه آنها را دست نشاندگان مسکو معرفي ميکند، افزايش داد.

کانالهاي تلگرامي متعدد به زبانهاي تاجيک، ازبکستان و روسي، تبليغات داعش را مخابره ميکنند و از شبهنظاميان تاجيک که در حملات در افغانستان، ايران، تاجيکستان و ازبکستان شرکت کردهاند، تعريف و تمجيد ميکنند.

علاوه بر اين، گروههاي مرتبط با داعش مسئوليت بيش از 1100 حمله را بر عهده گرفته اند که تنها در 12 ماه گذشته نزديک به 5000 نفر را در سراسر جهان کشته يا زخمي کرده اند. حمله اين حملات در حقيقت به ما گسترش و تهديد مستمر اين گروه تروريستي را يادآوري ميکند که دونالد ترامپ، رئيس جمهور سابق آمريکا ادعا کرد در سال 2019 ادعا کرد به طور کامل شکست خورده است.

کبير تانجا از بنياد تحقيقات آبزرور، يک انديشکده برجسته هندي، در اين باره ميگويد که داعش «در ساير نقاط جهان به رشد خود ادامه داده است، مناطقي که شايد بيشتر مردم به آن اهميت زيادي نميدهند». او افزود که ممکن است امروز تهديد داعش کمتر يا کم رمقتر به نظر برسد، اما شاخههاي اين گروه در افغانستان، ساحل آفريقا، موزامبيک، و حتي در سوريه به فعاليتهاي خود ادامه داده و حتي در بخشهايي از جهان بر عمق اين فعاليت افزوده اند.

در روسيه وضع براي مهاجران آمده از کشورهاي آسياي مرکزي در چندماه اخير بسيار تيره و تار بوده است. بسياري از مهاجران آسياي مرکزي ماه هاست که با ارعاب پليس و خطر تحت فشار قرار گرفتن از سوي دولت مرکزي براي پيوستن به جنگ در اوکراين مواجه بوده اند. موقعيت آنها پس از حمله تروريستي بيش از پيش متزلزل شدهاست.

يک مهاجر تاجيک در مسکو به وب سايت خبري اوراسيا نت گفت: «در طول سال گذشته، وضعيت در روسيه دشوار بوده است. حملههاي مداوم پليس به مهاجران ادامه دارد. با شما طوري رفتار ميکنند که انگار يک جنايتکار هستيد. اکنون راه رفتن در خيابان غيرممکن است، همه مراقب شما هستند و از شما دوري ميکنند. برخي با شما مانند يک سگ رفتار ميکنند.

مقامات کرملين قول داده اند که مجازاتهاي گستردهاي را عليه عاملان اين حمله تروريستي اعمال کنند. ديميتري مدودف، رئيسجمهور سابق، که اکنون معاون رئيس شوراي امنيت روسيه است، در اين باره گفته است: «مظنونان بازداشت شده احتمالا اعدام خواهند شد. اما کشتن همه کساني که درگير اين جنايت بودند، مهمتر است. چه کسي به آنها پول داد، چه کسي با آنها همدردي کرد، چه کسي به آنها کمک کرد. همه را بايد مجازات کرد.»