25/05/2024

بیانیه شماره ۶ سه حزب کمونیست – کارگری در منطقه: امروز، ٧ مه، در فضایی مملو از هراس و ترس از گسترش عملیات نظامی ارتش اسرائیل علیه مردم غزه و ترس از حمله به رفح این آخرین “پناهگاه” باقی مانده که بیش از یك و نیم میلیون نفر از مردم غزه، پس از جابجایی های اجباری متعدد و فرار از بمباران و كشتار همه جانبه توسط قصابان حاكم بر اسرائیل، در آنجا پناه گرفته اند، بار دیگر دولت نظامی اسرائیل، در بی اعتنایی کامل به فشار و خواست جهانیان، به رفح حمله کرد.

فشار جنبش جهانی اعتراض به نسل کشی ارتش اسرائیل و حامیان مستقیم و غیرمستقیم آن در آمریکا  و اروپا  و خاورمیانه، بالایی ها را ناچار به باز کردن راهی برای خروج از این بن بست و منجلاب قتل عام و دستیابی  به توافقاتی کرد. توافقاتی که در سطح دیپلماتیک (با میانجیگیری دولت های قطر و مصر) به یک طرح آتش بس بین حماس و اسرائیل انجامید! توافقاتی که دولت های غربی و تمام قدرت های حاکم بر جهان، بعلاوه بخش زیادی از مردم در اسرائیل، خانواده گروگانهای اسرائیلی و همچنین مردم در غزه، و خانواده هزاران فلسطینی گروگان، زندانی و اسیر در دست اسرئیل از آن استقبال کردند! دهها هزار فلسطینی امیدوار شدند كه با آتش بس و پایان كشتارشان میتوانند اجساد عزیزان خود را از زیر ساختمانها و شهر و روستاهای ویران شده بیرون آورند و در جایی دفن كنند.
 
در حالی که درغزه، در دل مردم گرفتار در رفح کورسویی از امید به پایان یافتن حمام خونی که در شهر و منازل و جامعه شان براه افتاده است روشن شده بود، در حالیکه آمریکا، زیر فشار جنبشی جهانی در دفاع از مردم فلسطین و علیه نسل كشی و حمایتهای همه جانبه غرب از اسرائیل، زیر فشار جنبش دانشجویی معترض به نسل کشی ارتش اسرائیل و حمایت کامل نظامی و مالی آمریکا، به لرزه در آمده است، در شرایطی که دول غربی تحت فشار اعتراضی خود یکی پس از دیگری سیر بحران های سیاسی عمیقی را طی میکنند و در حالیکه خانواده های زیادی از گروگانهای اسرائیل در دست حماس و مردم  معترض به این توحش به خیابانها آمده و خواهان پذیرش آتش بس شده بودند، روز دوشنبه، دولت فاشیست اسرائیل، به مردم غزه در رفح، به بیش از یک و نیم میلیون زندانی، زن و مرد و کودک و سالمند و معلول و بیمار و … ، این آخرین پناهگاه آنها،  دستور “جابه جایی” مجدد و فرار دادند! چرا که میخواهند حمله کنند! و امروز، سه شنبه حمله خود را آغاز کرد!
 
نتانیاهو و كابینه جنگی آن همه راههای فرار را به روی مردم بیگناه غزه بستند. راههای ورود غذا و كمكهای جهانی را بر مردم بستند تا امكان نابودی و كشتار جمعی آنها را تماما ممكن كنند و همزمان حمله ای که حاکی از بن بست، استیصال و بی افقی فاشیسمی از پیش شکست خورده است را آغاز کردند. جانیان و قصابانی که با سواستفاده از فجایع فاشیسم هیتلری، هفت ماه است افسار گسیخته همان جنایتی را در حق مردم فلسطین میکند که نازی ها با یهودیان کردند! حمله به رفح استیصال جنبش ارتجاع یهودی است که امروز خون مردم بیگناه غزه و فلسطینیان را دستمایه امکان بقا خود کرده است!
 
حمله به رفح راه هرنوع بازگشتی به عقب و برون رفت از انزوای بین المللی صهیونیسم و فاشیسم اسرائیل علیه مردم فلسطین نزد جامعه بشری، از خاورمیانه تا آمریکا و اروپا و آفریقا، انزوا آن نزد بزرگترین حامیانش در آمریکا و اروپا، را بر روی خود بست. افسار گسیختگی دولت فاشیست اسرائیل و بی آیندگی  آن، باز شدن پرونده های قطور جنایت و قصابی مردم غزه توسط ارتش لمپن – فاشیست اسرائیل، سر سوزنی از نقش مخرب و شراكت مستقیم روسای دول غربی و در راس آن امریكا در این نسل كشی و نابودی نقشه مند مردم فلسطین را كم نمیكند.
 
بن بست صهیونیسم در حمایت بی دریغ آمریکا و سایر دولت های غربی، بن بست همگی شان، بن بست بورژوازی و کاپیتالیسم معاصری است که جز با جنگ و کشتار و به گرسنگی و فرار و آوارگی کشاندن صدها و صدها میلیون از مردم محروم و کارکن جهان، امکان بقا ندارد! این بن بست “دمکراسی غربی”، بن بست اقتصاد  و سیاست و اخلاق و ایدئولوژی و فرهنگ بورژوازی است که قرار بود پس از پایان جنگ سرد، جهانیان را با “اقتصاد بازار آزاد” تماما  “آزاد” کند!
 
خروج از این بن بست، حتی با قتل عام کامل میلیونها نفر از مردم بیگناه فلسطین و راه اندازی جویبارهای خون بیشتر، به سادگی ممکن نیست! حمله اسرائیل به رفح، قماری باخت – باخت، برای همگی شان است. این توحش نمایش چهره واقعی بورژوازی جهانی، نمایش چهره واقعی بورژوازی غرب و “دمكراسی” غربی و دامنه حق و حقوق انسان در آن است. نمایشی كه بیان فروریزی پایه های نظم جهانی به رهبری آمریكا، فروریزی سیاسی، اجتماعی و اخلاقی آن است.
 
حمله به رفح، اما باید آخرین شانس قمار این فاشیسم شکست خورده باشد! نباید اجازه داد که بیش از این از مردم  فلسطین در نوار غزه بابت شکست تاریخی شان، قربانی بگیرند! باید حمله به رفح، آخرین میخ بر تابوت صهیونیسم و فاشیسم نژاد پرست یهودی و حامیان جهانی آن باشد!
 
کوبیدن این میخ اما کار طبقه كارگر جهانی، كارهمان بشریت متمدنی است که تا امروز این دولت عزیز کرده میلیتاریسم غرب، این هارترین و درنده ترین، این مسلح ترین و مجهز ترین نیروی نظامی و مالی و سیاسی بورژوازی غرب، را در خود غرب به زانو در آورده است! کار بشریت متمدنی است که از خاورمیانه تا آمریکا و آسیا و آفریقا، بیش از این فقر و فلاکت و نژاد پرستی و دولت های نظامی و میلیتاریستی، مذهبی و ارتجاع یهودی و مسیحی و اسلامی و بهره کشی از انسان کار کن را نمی خواهد.
 
ما سه حزب كمونیست كارگری در منطقه، خود را بخشی از نیروی آن بشریتی میدانیم که در میدان است و برای پایان دادن به این منجلاب، به نیروی خود، اقدام میکند. ما طبقه كارگر و بشریت متمدن، اتحادیه ها و سازمانهای كارگری، همه نهادها و نیروهای انسان دوست و آزادیخواه در سراسر جهان و در خاومیانه را به مقابله با این توحش فرا میخوانیم. نباید گذاشت حاكمین دست به ماشه حاكم بر اسرائیل و حامیان جهانی و منطقه ای آنها به راحتی یك قتل عام عمومی را بی مانع انجام دهند. باید از كرده و اعمال جنایتكارانه شان پشیمانشان كرد، باید علیه آنها در سراسر جهان خروشید.
 
حزب كمونیست كارگری عراق
حزب كمونیست كارگری كردستان
حزب حكمتیست(خط رسمی)
 
هفتم مه ۲۰۲۴