25/05/2024

حکم اعدام برای شهریار بیات در یک روند پرابهام قضایی صادر شد / اسناد

خبرگزاری هرانا – شهریار بیات، زندانی سیاسی ۶۴ ساله محبوس در زندان اوین که پیشتر از بابت یک پرونده توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به ۱۸ سال حبس محکوم شده بود، اخیرا در بخش دیگری از پرونده خود، توسط شعبه سیزده دادگاه کیفری استان تهران از بابت اتهام “سب النبی” به اعدام محکوم شده است. ادامه -پ.د.اف