19/06/2024

علی ناظر (ویدیو) – خط قرمز بایدن گویا هرروز کمرنگتر از روز پیش می شود. گویی تا کشتار جمعیت غزه این خط قرمز نشود، بیهوده نیست که نتانیاهو از ادامه جنگ تا پایان سال 2024 صحبت می کند