25/05/2024

ویدیو کلیک کنید

معاون سیاسی وزیر خارجه گفت: در صورت خطای مجدد، صهیونیست ها این بار ۱۲ روز مهلت نخواهند داشت.

به گزارش ایلنا، علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره واکنش احتمالی اسرائیل گفت: در صورت خطای مجدد، صهیونیست ها این بار ۱۲ روز مهلت نخواهند داشت. پاسخی که دریافت خواهند کرد مقیاس و سنجش آن به روز و ساعت نخواهد کشید و ظرف چند ثانیه اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران زمانی که تصمیم گرفت برای صیانت از منافع ملی و امنیت ملی صهیونیست ها را ادب کند، برای شیطنت های آن ها هم برنامه داشت و دارد.