20/05/2024

ابوالقاسم رئوفیان

«عامل دوم اتفاقات تلخی است که درفاصله ۱۱ اسفند تاکنون از ناحیه دو روحانی سرشناس دارای تریبون و همچنین گرفتن عروسی دختر شخصیت شناخته شده درسوپر لاکچری‌ترین هتل پایتخت باهزینه میلیاردی است که ازجمله مستندات و مصادیق وجود اختلاف طبقاتی میان مردم ومسئولان محسوب شد. »

مردم نباید حساب”سوءعملکرد مسئولان” رابپای “نظام”بگذا رند، دولت ها می آیند ومی روند واین “نظام جمهوری اسلا می” است که باید بماند

حزب اسلامی ایران زمین برای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر؛ فهرست ۱۶ نفره پیشنهادی خود را در دوردوم انتخابات به جبهه پیشرفت ،رفاه ،و عدالت و هیئت عالی شورای وحدت اعلام کرد که ۱۳ نفر از ۱۶ نفر به تصویب رسید و فهرست۱۳+۳بعنوان لیست نهایی به مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، پردیس واسلامشهر معرفی شد.

دریکی دو روزبا قیمانده به انتخابات جز دعوت به مشارکت هر چه بیشترمردم که کاری نمی شود کرد،اینهم می شود”گفتاردرمانی” که مردم بامشارکت واقعی حدود ۳۸در صدی خود وشکستن رکورد مشارکت حداقلی نسبت به انتخابات های ۹۸وبه قبل درروز۱۱ اسفند نشان دادند که (گفتاردرمانی انتخابات) هم چندان اثری درافزایش مشارکت نخواهد داشت. مضافا اینکه درانتخابات۲۱اردیبهشت دو عامل دیگر هم به کاهش مشارکت نسبت به دوراول دامن خواهد زد که یکی طبیعی و نتیجه خارج شدن هزاران نامزد از دور رقابت است که طرفداران خاص خودشان را دارند و بخشی از آنان پای صندوق‌ها نخواهند آمد. عامل دوم اتفاقات تلخی است که درفاصله ۱۱ اسفند تاکنون از ناحیه دو روحانی سرشناس دارای تریبون و همچنین گرفتن عروسی دختر شخصیت شناخته شده درسوپر لاکچری‌ترین هتل پایتخت باهزینه میلیاردی است که ازجمله مستندات و مصادیق وجود اختلاف طبقاتی میان مردم ومسئولان محسوب شد. .امام علی (ع) درنامه۵۳نهج البلاغه آنرا ازآفات۳ گانه حکو مت و از عوامل رویگردانی مردم ازدولت های اسلامی میداند که موجب دلسردی و قهربرخی باصندوق های رای خواهد شد.

البته معتقدم مردم نباید حساب”سوءعملکرد مسئولان” رابپای “نظام”بگذا رند، دولت ها می آیند و می روند واین “نظام جمهوری اسلا می” است که باید بماند وهمه ما بحکم وظیفه دینی وملی باید درحفظ و بقاء این نظام بکوشیم که بفرموده امام(ره):«حفظ نظام ازاوجب واجبات است».

نهادم قدسی که درکنارهمه مشکلات ناشی ازناکارآمدی برخی مسئولان در ادوار مختلف دستاوردهای ارزشمند و فراوانی داشته است ازجمله پیروزی شکوهمندانقلا ب اسلامی،پیروزی در ۸ سال جنگ تحمیلی که آرزوی تصرف یک وجب ازخاک سرزمین مقدسمان را به دل دشمنان گذاشت،پیشرفت های چشمگیری که درحوزه نانو و فن آوری های نوین ودانش بنیان بحکم “من استطعتم من قوه ورباط الخیر”داشته ایم که منجربه ساخت پیشرفته ترین سلاح های جنگی وافزا یش قدرت دفاعی نظام دربرابر دشمنان شده است که حمله اخیر موشکی و پهبادی به موا ضع نظامی رژیم منحوس وسفاک صهیونیستی که مجهزبه سلاح شیمیایی درمنطقه و موردحما یت بی چون وچرای آمریکا و کشورهای اروپایی است که جرائت پا سخ را ازرژیم غاصب سلب نمود و بسیاری ازموفقیت های دیگر که مایه سربلندی واقتدارنظام جمهوری اسلامی ایران درمنطقه و جهان شده است و بعنوان قدرتمندترین کشورمنطقه، تکیه گاه وامید کشورهای اسلامی بشمارمی آید دلیل محکمی است که حتی تحت بدترین شرایط نباید پشت نظام راخالی کرد بلکه برای حفظ نظام و ناامید ساختن دشمنان برانداز باید در میدان بود که حضور در پای صندوق های رای ولو برای رای به یک‌ نفرهم بودن درمیدان است و خاری برچشم دشمنانی که بدخواه ملت ایران هستند و البته درجای خود با تقویت روحیه مطالبه‌گری به بیان مطالبات برحق خود از مسئولین باید پرداخت و هنگام لزوم بحساب نمایندگان ومسئولان بی کفایت در هر مقام و مرتبه‌ای که باشند باید رسید.

دبیرکل حزب لسلامی ایران زمین