19/06/2024

علی ناظر: (ویدیو) روضه خوانی صدا و سیما برای مردم رفح، پس از جنایتی دیگر علیه بشریت در رفح، توسط نیروهای مدافع صهیونیسم