25/05/2024

رویای «مهندسی» اعتراضات در رژیم پا در لب گور

فراسوی خبر … دوشنبه ۲۸ آذر

لینک به متن: http://www.iran-nabard.com/farasou/ZOHREH/28%20azar%20401.htm

جنبش انقلابی همچنان با شعارهای هدفمند پیش می رود. در برابر ماشین کشتار و اعمال وحشیانه ترین خشونتها از جانب حکومت، مبارزه مردم در اشکال مختلف همچون خیزش در شهرها در کف خیابان، شعارنویسی، تجمعهای شبانه همراه با سردادن شعار، جنبشهای دانشجویی و… تداوم دارد. سیاست خشونت عریان از اعدام، شکنجه و به قتل رساندن به اشکال مختلف، خشم مردم را افزایش داده است. جنبشی که جریان دارد، نه سر بازایستادن دارد نه خیال سازش.

اعتصابها و تجمعات کارگری در حال گسترش است. روز شنبه ۲۶ آذر شاهد چندین حرکت اعتراضی کارگری همزمان با نود و سومین روز قیام سراسری بودیم. کارکنان صنعت نفت در اهواز، عسلویه، تنگ بیجار ایلام، جزیره خارک، گچساران و ماهشهر، کارکنان رسمی مناطق عملیاتی صنعت نفت در عسلویه و… دست به اعتصاب زدند و کارگران رسمی شاغل در مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز گناباد تجمع اعتراضی داشتند.

با توجه به بالارفتن خط فقر، تورم بالای ۴۵ درصد، پایین آمدن ارزش ریال و پوچ بودن دستور درمانیهای رئیسی، قاتل ۶۷، شکل گیری جنبشهای صنفی و تبدیل سریع آن به سیاسی و پیوند با جنبش انقلابی، کابوس رژیم است. اتاق فکر رژیم در چند روز اخیر در برابر شکل گیری اعتراضهای صنفی تلاش می کند بحران موجود اقتصادی و معیشتی را به دوش معترضان بیاندازد در حالی که بحران معیشتی و اقتصادی همراه با افزایش فقر و تنگدستی از جمله پایه های خیزش انقلابی امسال است.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ارتجاع گفته است که مجلس رژیم «دنبال به رسمیت بخشیدن به اصل ۲۷ قانون اساسی و سازماندهی اعتراضها و تجمعات مردمی است». این پایور رژیم بخش مضحک طرح فوق را چنین توصیف کرده است:«ما به دنبال آن هستیم که حق قانونی مردم در باره برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز به رسمیت شناخته شود.»

موضوع اختصاص دادن محلی برای تظاهرات بارها از طرف مجلس نشینان هنگامه اعتراضهای کارگری، معلمان و فرهنگیان و بازنشسته ها مطرح شده و تصویب نشده است. اصل ۲۷ قانون اساسی رژیم مانند بسیاری از موارد دیگر از قوانین دست ساخته رژیم، اجرا نمی شود. اساساً در رژیم ولایت فقیه حق اعتراض به رسمیت شناخته نشده است. در شرایطی که رژیم پایش لب گور است، طرح دوباره این موضوع  برای مهار جنبش انقلابی است و هیچ خریداری ندارد. هماوردی مردم با حکومت در ردیف نمایش انتخاباتی بین خودیها نیست که ولی فقیه توان «مهندسی» آن را داشته باشد.

رسانه حکومتی اعتماد آنلاین روز یکشنبه ۲۷ آذر، مصاحبه ای با خانواده محمد مهدی کرمی که حکم اعدام گرفته انجام داده است. پدر این جوان معترض زیر حکم اعدام که دنبال رسیدگی به پرونده پسرش بوده است می گوید: «ناظر زندان برگشت گفت آقا اگر داستان اغتشاشات است، اونها می گویند اغتشاشات اعتراضات است، نیا چون به هیچکس جواب نمی دهند.» این یک نمونه ای از روحیه جوانانی هست که در زیر تیغ اعدام و شکنجه حق اعتراض و انقلاب را برای خود به رسمت می شناسند.