25/05/2024

http://jepress.ir/paper/?newsid=327047

صفحه اقتصادی: روز شنبه برای چهارمین روز خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و هزار و 100 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که بیشترین رقم از خرداد سال گذشته به این سو است.
به گزارش اکوایران، در معاملات روز شنبه هجدهم فروردین ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 19 هزار و 911 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 230 هزار و 966 واحد رسید. ریزش 19 هزار واحدی بزرگترین افت شاخص در 2 ماه اخیر است. شاخص کل هموزن نیز با کاهش 16 هزار و 290 واحدی در رقم 743 هزار و 406 واحدی ایستاد.
شاخص کل فرابورس با افت 398 واحدی به رقم 25 هزار و 180 واحد رسید. همچنین شاخص هموزن فرابورس با کاهش 3 هزار و 843 واحد به سطح 135 هزار و 596 واحد رسید. نماد خساپا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 86 میلیارد تومان بود. پس از خساپا، نمادهای خگستر، شپنا، خودرو و شبندر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای فزر، جم پیلن، تاصیکو، خزامیا و البرز تعلق داشت.
وبملت، اخابر، شستا و خودرو نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای فملی، سیتا و تاصیکو از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای خاور، آریا و آریان بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای فزر، زماهان و ساروج بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند.
در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و خودرو و خگستر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فزر، آردینه و خاور بیشترین تراکنش را داشتند. روز گذشته ارزش معاملات کل بازار سهام به 30 هزار و 765 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 16 هزار و 467 میلیارد تومان بود که 54 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 63 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 6 هزار و 661 میلیارد تومان رسید.
در معاملات دیروز نماد شپنا بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 258 میلیارد تومان بود. پس از شپنا، فزر بیشترین ارزش معاملات را داشت و خودرو رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد ذوب و خگستر در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.
در جدول حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد 2 میلیارد و 846 میلیون و 765 هزار و 49 سهم در صدر قرار گرفت. خودرو در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به شستا تعلق داشت. دو نماد خساپا و شپنا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.
در معاملات شنبه، 33 نماد صف خرید داشتند و 199 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 61 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 47 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 337 درصدی به 411 میلیارد تومان رسید.