25/05/2024

اوین؛ آتش خشم مردم شعله ور شد

فراسوی خبر … دوشنبه ۲۵ مهر

نبرد خلق

آنچه که شنبه شب ۲۳ مهر، در زندان مخوف اوین اتفاق افتاد، آتش خشم و تنفر مردم به رژیم را شعله ورتر کرد و خواست آزادی زندانیان سیاسی قوی تر از هر هنگام  به یک خواست ملی تبدیل شد. نام مخوف اوین و شعله های آتش از درون آن، موضوع نگرانی نسبت به جان و امنیت زندانیان سیاسی را از مرزهای جغرافیای ایران عبور و در تلویزیون کشورهای اروپایی پوشش داده شد.

 رژیم با هر هدفی دست به چنین جنایتی زده باشد و هر توجیه و سناریویی برای آن بسازد، بازنده رویداد شنبه شب است. واکنش داخلی و جهانی به این رویداد، گواه این امر است.

شنبه شب، بر فراز زندان اوین، به عنوان یکی از مخوف ترین سیاهچالهای جهان، شعله های آتش همراه با صداهای مهیب انفجار و صدای ممتد گلوله ها، سبب نگرانی میلیونها نفر در ایران و در خارج از ایران شده است. شنبه شب و در اولین ساعتهای بامداد یکشنبه سیل جمعیت به سمت اوین سرازیر شد. بر اساس گزارشهای مردمی، مردم با شنیدن خبر در نیمه های شب حتا از شهرهای نزدیک به سمت تهران حرکت کردند. بسته شدن اتوبان و راههای به سمت اوین همراه با بوقهای ممتد، بار دیگر همبستگی با زندانیان سیاسی و بیداری مردم نسبت به خطراتی که برای زندانیان سیاسی تهدید است را  نشان داد. واکنش سریع هزاران تن از ایرانیان خارج از کشور به این توطئه بسیار شگفت آور و تحسین برانگیز بود.

 تا کنون سناریوهای رژیم برای ساده سازی رویداد شنبه شب در اوین، متناقض و مثل همیشه دروغ است. از گاف بزرگ «میدان مین» در اطراف زندان توسط خبرگزاری حکومتی فارس و تکذیب آن، از این که بخش آتش گرفته شامل زندانیان خطرناک و اعدامیها بوده، از آتش زدن خیاطخانه ای که در آن ساعت بسته بوده و… هیچ خریداری نداشته است. بر اساس خبرهایی که تاکنون پخش شده است، زندانیان در روز قبل با شعارهای مرگ بر دیکتاتوری، از قیام مردم حمایت کرده اند. روز شنبه به زندانیان سیاسی با گلوله جنگی و ساچمه ای و باتوم حمله شده است. تعدادی از زندانیان سیاسی و مالی از بند ۸ روز یکشنبه از زندان اوین به بند قرنطینه زندان رجایی شهر کرج منتقل شده اند. چندین آمبولانس از زندان اوین خارج شده است.

وکیل برخی از زندانیان، مصطفی نیلی، گفته است: «خبری نیز شنیده ام که ۱۲ نفر از زندانیان بند هشت در بهداری اوین بستری هستند. همچنین زندانیان بند ۴ و بند زنان فقط گاز اشک آور خوردند و از بند ۷ که محل اصلی درگیریها بوده خبر دقیقی در دست نیست.» آمار رژیم مبنی بر کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن ۶۰ نفر با ابعاد آتشها و صدای انفجار قابل باور نیست. این که بند ۷ فقط مورد حمله قرار گرفته و ربطی به زندانیان امنیتی نداشته، قابل باور نیست. این که اینها از «اراذل و اوباش» بودند، قابل باور نیست. بر اساس خبرها، تعداد زیادی از دهها هزار دستگیریهای اخیر در این بند بوده اند و این نگرانی بیشتری را موجب شده است. بنابراین گزارش رژیم از وقایع شنبه شب زندان اوین هیچ اعتباری ندارد.

با توجه به این که جان زندانیان سیاسی بیش از هر هنگام در خطر است، دخالت نهادهای بین المللی حقوق بشری برای رسیدگی به آنچه که در زندان اوین گذشته و فشار برای آزادی همه زندانیان سیاسی ضروری است.

http://www.iran-nabard.com/farasou/ZOHREH/25%20mehr%201401.htm