25/05/2024

سایت بایگانی برای برخی از بازیافته ها

پس از هک دیدگاه، در تلاشم تا حد امکان مطالبی که آسیب دیده اند را بازیافت کرده و در سایت بگذارم. به این منظور، سایت irancrises.net برای بازیافت های علی ناظر، و سایت irancrises.info برای بازیافتههای دیگر است. فعلا مشغول بارگذاری در سایت اولی هستم.
در روز نحس 12 فروردین که بسیاری از مردم، از جمله سازمانهای سیاسی انقلابی به جمهوری اسلامی رأی دادند، شاد باشید. این رژیم هم همچون رژیم منحوس پهلوی رفتنی است.

علی ناظر 12/01/1403