25/05/2024

سلیطه‌ بی‌ناموسِ قانون‌مدار

محمد فخرا

دشمن در حال فتح تک به تک مفاهیم است و ما در خانه آسوده نشسته‌ایم. وقتی رهبر انقلاب دستور دادند تبیین کنید یعنی چند متر جلوتر از سالهای قبل مفاهیمی تازه ابداع کنید برای نسلی که دیگر تعصبی به باورهای گذشته ندارد.
محمد فخرا، روزنامه‌نگار در یادداشتی با عنوان «سلیطه‌ بی‌ناموسِ قانون‌مدار» نوشت: در یک دنیای خیالی، به محض آنکه هواپیما از حریم هوایی جمهوری اسلامی خارج می‌شود، مسافرین قانونمند که تا آن زمان به تبعیت از قانون کشور محجبه بودند، حجاب‌های خود را برمی‌دارند! آنها به قانون یک مملکت پایبند بودند و حالا به قوانین ممالک دیگر. نمی‌شود خورده‌ای به مسافرین آن هواپیما گرفت؛ این نتیجه‌ی دفاع حداقلی از حجاب آنهم در سنگر آخر است.

لُب کلام آنکه قانون لازم الاجراست و محترم، اما اولین سنگر برای دفاع نیست. منطق، حیا، غیرت، فرهنگ و مفاهیمی از این دست سلاح‌های خاک خورده‌ی ما در طاقچه است که کمتر شاهد خروج گلوله از آنها هستیم.

«بی‌ناموس‌های سلیطه» نه فقط به قانون بلکه در درجه‌ی اول به چنین مفاهیمی لگد می‌اندازند؛ آنهم با شگردی برای پیروزی در دعوا که تجربه پس داده است. هنگامه معرکه هر گاه عرصه را بر خود تنگ دیدید خودزنی کنید. مثلا قبل درگیری شیشه‌ی مغازه خود را بشکنید، آن طرف دعوا وقتی چنین صحنه‌ای را ببیند اگر خلع سلاح نشود حداقل اما چند قدم عقب نشینی خواهد کرد. این همان شگردی است که سلیطه‌های بی‌ناموس با نسبت دادن ناسزا به خود پیش گرفتند.

آنها شیشه‌ی شرافت خود را شکستند تا سلاح غیرت و حیا را از دست ما بگیرند. مثلا دیگر نمی‌شود به یک مزاحم نوامیس بگوییم مگر خودت ناموس نداری چون سریع خودزنی می‌کند و با افتخار می‌گوید من بی‌ناموسم. یا دیگر نمی‌شود به دختری که در مهمانی شبانه‌اش پا را فراتر از خطوط گذاشته حفظ حیا را یاد آور شویم چراکه از آستین نداشته‌اش جمله‌ی من سلیطه‌ام را بیرون می‌کشد.

این قلب مفاهیم است، این خلع سلاح شدن ماست و این یادآور عقب ماندگی یک جریان در استفاده از سلاح‌های در طاقچه مانده است. سالها خاک بر سر بیلبوردهای فرهنگی ریخته شد و جمله‌ی «زن گوهر در صدف است» و «حجاب محدودیت نیست بلکه مصونیت است» زیر گرد و غبار رفت اما تاثیرش را ندیدیم. رویکرد منفعل ما آنقدر با فراغ خاطر بود که نفهمیدیم کی خلع سلاح شدیم. گویی از هرگونه ابداع و مبارزه‌ای در این زمین بی‌نیازیم. قانون است پس رعایت کنید، اگر رفتید خارج پس رعایت نکنید. چنین دفاعی که تمام بار را بر سنگر آخر انداخته لاجرم ترک‌هایی بر دیوار ایجاد می‌کند. اصلا چطور انتظار دارید یک جماعت سلیطه‌یِ بی‌ناموسِ قانون‌مدار در جامعه داشته باشید.

دشمن در حال فتح تک به تک مفاهیم است و ما در خانه آسوده نشسته‌ایم. وقتی رهبر انقلاب دستور دادند تبیین کنید یعنی چند متر جلوتر از سالهای قبل مفاهیمی تازه ابداع کنید برای نسلی که دیگر تعصبی به باورهای گذشته ندارد؛ نسلی که اگر دیر بجنبیم با افتخار می‌گوید که یک سلیطه‌ی بی‌ناموس است.