20/05/2024

سیزده بدر و مواضع ارتجاعی آیت‌الله‌های دزد و قاتل علیه این روز تاریخی!

متن کامل در فورمت پ.د.اف

البته در این دوره، یعنی در دوران ۴۴ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی و دشمنی دیردنه دستگاه مفت خود و تبه‌کار روحانیت با شادی و سرور انسان، حمله خرافی و جاهیلت آن‌ها به سیزده بدر نیز افزایش یافته است. با وجود این که جمهوری اسلامی همواره جهل و خرافات و دشمنی با هرگونه شادی مردم به‌خصوص چهارشنبه سوری و عید و نوروز و سیزده بدر را تبلیغ و ترویج می‌کند، اما بخشی چشم‌گیری از مردم ایران، تلاش می‌کنند نه تنها این تبلیغات مسموم جمهوری اسلامی را خنثی کنند بلکه حتی با سرنگونی کلیت این حکومت و یک جامعه نوین شاد، آزاد و انسان‌دوست برپا کنند!

شنبه یازدهم فروردین ۱۴۰۳-سی‌ام مارس ۲۰۲۴