25/05/2024

ضرب‌وشتم آمر به معروف در میدان امام اصفهان

رئیس کل دادگستری اصفهان: دستور قضایی برای شناسایی و جلب عاملان ضرب‌وشتم آمر به معروف در میدان امام صادر شد

۱۴۰۳/۰۱/۱۱ 

رئیس کل دادگستری اصفهان: دستور قضایی برای شناسایی و جلب عاملان ضرب‌وشتم آمر به معروف در میدان امام صادر شد

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری: در پی ایراد ضرب‌وشتم چهار نفر به یک نفر آمر به معروف در میدان امام اصفهان و انتشار فیلم آن در فضای مجازی ضمن تشکیل پرونده قضایی در شعبه ویژه دادسرای مرکز استان دستورات لازم صادر شد.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در واکنش به ضرب و شتم یک به معروف گفت: در پی ایراد ضرب‌وشتم چهار نفر به یک نفر آمر به معروف در میدان امام اصفهان و انتشار فیلم آن در فضای مجازی ضمن تشکیل پرونده قضایی در شعبه ویژه دادسرای مرکز استان دستورات لازم صادر شد.

با انجام اقدامات اولیه سه نفر از عاملان این درگیری شناسایی و دستگیر شدند و تحقیقات درباره جلب یک نفر دیگر که متواری است در جریان است.