25/05/2024

واقعیت غزه چند نکته را، برای همیشه و تاریخی، روشن کرد:

  • یک سخنگوی دولت آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی، در پاسخ به این سوال که موضع دولت آمریکا در ارتباط با حمله اسرائیل به سفارت جمهوری اسلامی چیست، گفت اسرائیل تک و تنها توسط مخالفانش محاصره شده، آمریکا هرچه در توان دارد برای ماندگاری اسرائیل خواهد کرد (نقل به مضمون). ساده اینکه آمریکا دقیقا مثل زمان جنک تانکر ها در اواخر جنگ ایران و عراق، عملا وارد معرکه شده و می خواهد قال قضیه را بکند.
  • حمله به سفارت جمهوری اسلامی پس از ملاقات های امیرعبداللهیان و سران حماس و جهاداسلامی صورت می گیرد.
  • اسرائیل با حمله به سفارت جمهوری اسلامی، و ساعاتی بعد به درعا، مشخص کرد که، پس از رأی شورای امنیت سازمان ملل، خود وارد تصمیم گیری می شود، و پس از کشتار رذیلانه مردم غزه، ماندگاری و موجودیت خود را در ادامه جنگ می بیند.
  • قاعدتا هر حمله نظامی، بخصوص از این جنس، برنامه ریزی لازم و اطلاعات کافی می خواهد. خروج نتانیاهو از صحنه تصمیم گیری، دقیقا چند ساعت پیش از حمله، بیانگر اینست که او خواسته خودش را بی تقصیر جلوه داده، تا مورد حمله بیشتر معترضین در اسرائیل قرار نگیرد. بطور حتم پیش از رفتن برای عمل فتق، دستور حمله را صادر کرده است.
  • ماندن نتانیاهو در صحنه تصمیم گیری به آخرین ثانیه های خود رسیده، اما بودن یا نبودن او در دولت، موضع اسرائیل را تغییر نمی دهد. اسرائیل به این نتیجه رسیده که یکی از این دو شیطان در منطقه باید حذف شوند. دولت آمریکا هم با توجه به این استراتژی، به این تصمیم رسیده که حمایت بیدریغ نظامی از اسرائیل، شاید بتواند جا پای آمریکا و انگلیس را در منطقه حفظ کند.
  • از سوی دیگر جمهوری اسلامی با این حمله، دچار سردرگمی شده است. جمهوری اسلامی متوجه شده که اسرائیل می خواهد سر مار را بزند، حتی اگر لازم باشد از سلاح اتمی استفاده کند. از سوی دیگر، پس از رجزخوانی های چندماه گذشته نمی تواند این حمله را بی پاسخ بگذارد. این سردرگمی در اطلاعیه سپاه خودنمایی می کند. سپاه در اطلاعیه خود فقط به «محکومیت شدید این جنایت و تبریک و تسلیت شهادت» قناعت می کند. دوباره خواندن این جمله، شدت سردرگمی را بیان می کند – «محکومیت».
  • هرچه که گفته شود و یا نشود کشورهای منطقه خود را برای یک درگیری همه گیر آماده می کنند. شک نباید کرد که تعداد زیادی تلفن به رئیسی خواهد شد تا آتش را تا حد امکان مهار کنند. اما سکوت و عدم پاسخ گویی محکم و تعیین کننده از سوی جمهوری اسلامی، اسرائیل را جری تر خواهد کرد و بدون شک ضربات پیاپی به دنبال خواهد داشت.
  • فشار خودی ها حکم می کند که شورای امنیت ملی (جمهوری اسلامی) باید سریعا تشکیل جلسه داده و موضعی قاطع و عملی بگیرد، و یا اینکه دستها را بالا برده و فاتحه ماندگاری خود و نظامش را بخواند.
  • به نظر من، یا فتق نتانیاهو می ترکد و اسرائیل را به سراشیب درماندگی و جنون می کشاند، و یا اینکه با تحت فشار دادن بی سابقه جمهوری اسلامی در برابر اذهان عمومی، نظام اسلامی را سکه یک پول خواهد کرد. هر چه که باشد، یکی از این دو شیطان در حال نابودی است.  نحسی سیزده دامنگیرشان شده است.
  • قربانی مردم ستمدیده ایران و منطقه خواهند بود.

علی ناظر
13 فروردین 1403