18/05/2024

قوه قضائیه با موضوع آقای صدیقی مانند هر شهروند عادی دیگر برخورد کند

یادداشت غلامرضا صادقیان، سردبیر روزنامه جوان

اکنون افکارعمومی فضای مجازی را از پرسش‌های فراوان پر کرده‌است و شایسته نیست قوه قضائیه که تاکنون ماجرا را با بی‌اعتنایی به این فضای عمومی بی‌پاسخ گذاشته، به سکون و سکوت خود ادامه دهد.
جوان آنلاین: غلامرضا صادقیان، سردبیر روزنامه جوان، طی یادداشتی در کانال ایتا روزنامه جوان نوشت:

اکنون که پس از افشای تخلف صورت‌گرفته در مجموعه حوزه علمیه تحت مدیریت آقای کاظم صدیقی، خود ایشان در اظهاراتی آن را به جعل امضا و سند نسبت داده است، قوه قضائیه باید پرونده را فارغ از این اظهارات که خارج از رسیدگی قضایی و فقط با رسانه‌ها انجام شده، بررسی کند و نتیجه دقیق را به اطلاع عموم برساند.

اکنون افکارعمومی فضای مجازی را از پرسش‌های فراوان پر کرده‌است و شایسته نیست قوه قضائیه که تاکنون ماجرا را با بی‌اعتنایی به این فضای عمومی بی‌پاسخ گذاشته، به سکون و سکوت خود ادامه دهد.

پرسش‌هایی مانند اینکه آیا فرزندان ایشان هم همین ادعا را دارند که امضای آن‌ها جعل شده؟ و اینکه در فرایند تایید امضا‌ها به روش الکترونیکی و با پیامک، این جعل چگونه ممکن است؟

این به نفع خود آقای صدیقی است که قوه قضائیه با تشکیل پرونده به موضوع رسیدگی کند و نه‌فقط با توجه به اظهارات رسانه‌ای خود ایشان که این اموال را متعلق به حوزه دانسته است، زیرا افکارعمومی با این اظهارات قانع نمی‌شود و عدالت قضایی نیز حکم می‌کند که ختم این پرونده در دستگاه قضا باشد.